skip to Main Content
088 0200 300

Kenniscollege Gifted Girls and Women

Begaafde meiden begeleiden in hun talentontwikkeling.

 • Datum: Vanaf september '23 online beschikbaar
 • Locatie: Online
 • Doelgroep: Onderwijsprofessionals, Zelfstandig begeleiders
 • Leeftijdscategorie: Basisschool, Voortgezet onderwijs
 • Niveau: Geen voorkennis vereist
 • Onderwerp: Coachingsvaardigheden

Beschrijving

Gifted Girls – Begaafde meiden begeleiden in hun talentontwikkeling

Doelgroep: IBer, leerkracht PO/VO/HBO, coach
Niveau: basis/gevorderd

Het aantal vrouwen in hogere studies en op de arbeidsmarkt blijft groeien, toch zien we alsnog maar een klein percentage vrouwen dit vertalen in beroepsstatus en prestatie algemeen. In alle sectoren zien we dat vrouwen minder publicaties op hun naam hebben en minder aanwezig zijn op topfuncties dan mannen met gelijkwaardige talenten. Hoe komt het dat zeer begaafde meiden alsnog op een zijspoor terechtkomen? En vooral, wat kunnen wij als talentbegeleider bijdragen om deze meiden sterker te laten groeien?

In dit kenniscollege overlopen we de interne en externe factoren die begaafde meiden (negatief) beïnvloeden. We verkennen vanuit de wetenschappelijke literatuur wat je kan inzetten om deze meisjes (nog) beter te begeleiden in hun talentontwikkeling. Van keuzes leren maken tot het leren omgaan met de verwachtingen van anderen. Je wordt uitgenodigd om actief mee te denken vanuit je eigen praktijk. Breng voorbeelden mee om samen met de trainer en de groep verder vorm te geven.

De trainer baseert zich op een literatuurstudie (systematic literature study) die zij uitvoerde in 2018. Vertrekkend van de belemmeringen wordt ook gekeken naar handvatten en tips/voorbeelden die je bij je begeleidingen kan inzetten om meisjes op weg te helpen.


Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht voor om uiterlijk twee weken voor aanvang het college te annuleren.

Leerdoelen

 • Eindresultaat en competenties:
 • Deelnemers kennen de belemmeringen van begaafde meiden in hun talentontwikkeling;
 • Deelnemers hebben inzicht in de mechanismen die de interne belemmeringen teweeg brengen en kunnen hierop constructief inspelen;
 • Deelnemers kunnen a.h.v. het geleerde oplossingen bedenken die begaafde meiden op weg kunnen helpen;
 • Deelnemers kennen good practices en hebben een eerste aanzet om binnen hun eigen praktijk aan de slag te gaan.

Trainer

Tania Gevaert

Psychotherapeut (SFBT & IHP); ECHA Specialist in Gifted Education; Talentbegeleider; auteur en praktijkonderzoeker. Co-stichter van Steunpunt Onderpresteren, vzw o.l.v. prof. dr. Ophélie Desmet (VSU, VS). Tania is directeur en ontwikkelaar van Samen Slimmer Groeien. Als moeder van hoogbegaafde kinderen ging ze zich sinds 1993 inlezen en volgde ze vanaf dan vele internationale opleidingen. Deze passie leidde in 2007 tot het opstarten van een praktijk om ouders te begeleiden bij het hoogbegaafd opvoeden. Inmiddels is dit gegroeid tot een groepspraktijk met multidisciplinair team.

Online

Online

Je volgt deze opleiding, specialisatiemodule, kenniscollege of masterclass online via ZOOM. Je ontvangt voor aanvang de instructies hiervoor.
Back To Top