skip to Main Content
088 0200 300

Kenniscollege Groep 3

Groep drie: een echte uitdaging!

 • Datum: Vanaf september '23 beschikbaar
 • Locatie: Online
 • Doelgroep: Onderwijsprofessionals, Ouders, Zelfstandig begeleiders
 • Leeftijdscategorie: Basisschool
 • Niveau: Geen voorkennis vereist
 • Onderwerp: Coachingsvaardigheden, Groep 3

Beschrijving

Groep 3: een echte uitdaging!

Groep drie is voor het hoogbegaafde kind een belangrijke groep. Meer- en hoogbegaafde kinderen starten vaak anders met het lees- en rekenonderwijs dan de reguliere leerling. Zo zijn er bijvoorbeeld leerlingen die al lezend jouw groep binnen komen. Aan de andere kant krijg je leerlingen in je klas bij wie het leesproces juist niet op gang komt. Vaak liggen hier meerdere oorzaken aan ten grondslag. Ook op motorisch gebied kunnen uitdagingen ontstaan.

Als leerkracht wil je ook deze leerlingen passend begeleiden. Maar hoe doe je dit?  Een eventuele a-synchrone ontwikkeling vraagt een specifieke aanpak. En hoe bied je het verrijkingsmateriaal op het juiste niveau aan? Welke uitdagingen kom je tegen bij de transfer in het zelfstandig werken van de onderbouw naar de middenbouw?

Wat leer je in dit kenniscollege?

 • Je leert signaleren van meer- en hoogbegaafde leerlingen;
 • Je leert verschillende manieren van begeleiden van meer- en hoogbegaafde kinderen in groep 3;
 • Je leert hoe je kunt compacten en verrijken in deze groep;
 • Je leert hoe je de overgang naar de middenbouw begeleidt met betrekking tot zelfstandig werken.

In het kenniscollege gaan we op deze en andere onderwerpen  in zodat jij de diverse uitdagingen leert herkennen en jouw leerlingen op school optimaal kunt begeleiden. Dit kenniscollege kan ook door ouders gevolgd worden.


Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht voor om uiterlijk twee weken voor aanvang het college te annuleren.

Leerdoelen

Aan het einde van het kenniscollege weet je:

 • Verschillende ‘typen’ te herkennen binnen jouw groep 3;
 • Waarom motoriek een uitdaging is en hoe je de kinderen hierin kunt begeleiden;
 • Het belang te herkennen van de executieve functies. Je kunt stappen maken in de begeleiding hierop;
 • Hoe je de verschillende leesniveaus kunt bedienen;
 • Hoe je bij een leerling de frustratietolerantie kunt ontwikkelen;
 • De voor- en nadelen van versnellen;
 • Waar je in grote lijnen op kunt letten bij het aanbieden en kiezen van verrijkingsmaterialen voor deze groep;
 • Hoe je het VEIF-model voor deze groep kunt inzetten;
 • De kennis toe te passen die je al hebt op gebied van Spiral Dynamics, executieve functies en TASC-model.

Trainer

Monique Leijten

Monique begeleidt binnen haar praktijk Fijngevoeligbrein Talentbegeleiding hoogsensitieve hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen. Als specialist hoogbegaafdheid volgt ze vanuit de integrale psychologie een tweesporenbeleid. Monique zoekt in haar begeleiding naar de balans tussen de westerse wetenschap (de objectieve kennis) en de oosterse wijsheid (het subjectieve gevoelsleven). Dit doet ze altijd vanuit een creatieve insteek, omdat ze graag de verbinding maakt tussen het denken-voelen-willen en het handelen. Een paar dagen per week werkt Monique als onderwijsadviseur binnen het voltijd hb onderwijs en begeleidt ze twice exceptionels. Daarnaast verzorgt ze voor Novilo de gevorderden opleiding tot talentbegeleider en geeft ze diverse kortere modules over hoogsensitiviteit en het coachen van hb kinderen.

Online

Online

Je volgt deze opleiding, specialisatiemodule, kenniscollege of masterclass online via ZOOM. Je ontvangt voor aanvang de instructies hiervoor.
Back To Top