skip to Main Content
088 0200 300

Kenniscollege Ouders & School

“Thuis kan hij het wel!” Ouders & school in gesprek

  • Datum: Vanaf september '23 online beschikbaar
  • Locatie: Online
  • Onderwerp: Beleid, Ouders

Beschrijving

“Thuis kan hij het wel!” Ouders & school in gesprek
Hoe haal je meer uit de samenwerking tussen school en ouders? Een goede communicatie tussen docent (PO of VO) en ouders komt een kind ten goede. Uiteindelijk willen we allemaal het beste voor een kind. Hoe lukt het ouders én leerkrachten om verwachtingen uit te spreken en de krachten te bundelen? Na dit kenniscollege ga je naar huis met meer inzicht én praktische ideeën over de samenwerking tussen ouders en school.


Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht voor om uiterlijk twee weken voor aanvang het college te annuleren.

Leerdoelen

  • De deelnemer weet welke pedagogische modellen er zijn over de relatie tussen school, kind en ouders;
  • De deelnemer kan de persoonlijke visie op de relatie tussen school, kind en ouders vertalen naar effectieve oudergesprekken;
  • De deelnemer kan inzichten vanuit de Transactionale Analyse toepassen op het oudergesprek;
  • De deelnemer kan regie voeren over een “lastig” oudergesprek.

Trainer

Cécile de Bruin

Cécile de Bruin (1968) heeft een eigen praktijk ‘Talentig’ van waaruit zij leerlingen begeleidt die op het voortgezet onderwijs hinder ondervinden door hun (hoog-)begaafdheid. Het accent ligt op het versterken van de metacognitieve kennis en vaardigheden en het optimaliseren van de ondersteuning op school en thuis. Als vrijwilliger is zij mentorcoach bij School’s Cool, een landelijk buddyproject voor brugklasleerlingen. Zij was hiervoor onder andere werkzaam als docent Omgangskunde in het MBO, als coördinator van de Onderwijstelefoon bij een landelijke oudervereniging voor het onderwijs en als trainer/coach bij het Huis van de Jeugd. Zij voltooide de studies onderwijskunde en psychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en is Echa-specialist in gifted education. Zij volgde de opleiding Transactionele Analyse in contextuele leerlingbegeleiding bij Orthoconsult.

Online

Online

Je volgt deze opleiding, specialisatiemodule, kenniscollege of masterclass online via ZOOM. Je ontvangt voor aanvang de instructies hiervoor.
Back To Top