skip to Main Content
088 208 0800

Kenniscollege Faalangst & Perfectionisme

Leer zelf de lat goed te leggen

 

 • Datum: Vanaf september '23 online beschikbaar
 • Locatie: Online
 • Doelgroep: Onderwijsprofessionals, Zelfstandig begeleiders
 • Leeftijdscategorie: Basisschool
 • Niveau: Geen voorkennis vereist
 • Onderwerp: Coachingsvaardigheden

Beschrijving

>Faalangst & perfectionisme: Leer zelf de lat goed te leggen

Gezond perfectionisme kan helpen om tot goede prestaties te komen. Ongezond perfectionisme daarentegen kan verlammend werken en gaat vaak hand in hand met faalangst. Ken je kinderen en leerlingen die nooit tevreden zijn met het resultaat? Of die zelfs niet aan een taak durven beginnen…?

In dit kenniscollege leer je hoe je deze kinderen kunt helpen om dat te overwinnen. Hoe ze weer aan de slag gaan en blij kunnen zijn met wat ze voor elkaar krijgen.

Perfectionisme is een complex probleem; het heeft te maken met motivatie, overtuigingen, stadia van succes en geluk, eerdere ervaringen van een kind, verwachtingen, mindset… Een perfectionist lijdt onder zijn eigen instelling; het moet 100% goed zijn en dientengevolge zal hij altijd onvolkomenheden vinden. Hoogbegaafde kinderen zien snel wat er niet klopt, wat niet eerlijk is, wat niet consistent is. En omdat ze ook zeer gevoelig zijn, komt de imperfectie hard aan.

De sleutel tot verandering zit in het veranderen van die instelling. Met dat gegeven ga je aan de slag in dit college, met praktische uitleg, voorbeelden en oefeningen met medecursisten.

Je leert over de statische- en groeimindset, over feedback geven op inzet en niet op resultaat. Inzet en strategie vormen het resultaat. Fouten maken is niet erg, het enige wat erg is, is niets doen, geen inzet tonen. Je krijgt veel praktische tips; werk in stapjes, maak samen met de leerling een tijdsinschatting. Stel reële doelen en bedenk met het kind hoe het elke dag succes kan behalen. Vier succes en zorg voor echte beloningen. Praat over mislukking; laat het kind beseffen dat de wereld niet is vergaan. Met een oefening in de kring die sowieso niet haalbaar is, kun je met leerlingen kijken hoe ze met falen omgaan.

Last but not least leer je in dit college naar je eigen perfectionisme te kijken. Door zelf voor te leven hoe je met fouten omgaat, hoeveel je eist van jezelf, hoe je tevreden kunt zijn, leer je kinderen hoe ze zelf de lat zo kunnen leggen dat ze succesvol kunnen zijn.

Wat je kunt verwachten:

 • Actief en interactief leren over perfectionisme
 • Theoretische achtergrondkennis
 • Praktische tips
 • Zicht op je eigen perfectionisme
 • Literatuurtips

Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht voor om uiterlijk twee weken voor aanvang het college te annuleren.

Leerdoelen

 • Faalangst herkennen;
 • Perfectionisme herkennen in de drie verschijningsvormen;
 • Het verband uitleggen tussen perfectionisme en hoogbegaafdheid;
 • Interventies ontwerpen om perfectionisme te doen afnemen;
 • Uitleggen hoe Perfectionisme en Faalangst ontstaan;
 • Inzicht in eigen Perfectionisme als begeleider.

Trainer

Dick Verwij

”Als ervaringsdeskundige weet ik hoe het is om tijdens je schoolloopbaan langzaamaan het geloof in jezelf te verliezen. Ik beschouw het dan ook als een voorrecht om als trainer en docent binnen Novilo de benodigde kennis over te brengen en zo de leerlingen van nu en later in staat te stellen zichzelf te mogen zijn én hun talenten beter te ontwikkelen.” Dick is docent van onze opleidingen Talentbegeleider. Daarnaast verzorgt hij kenniscolleges. Hij is een veelgevraagd spreker op ouderavonden en congressen.

In België wordt dit kenniscollege verzorgd door:

Online

Online

Je volgt deze opleiding, specialisatiemodule, kenniscollege of masterclass online via ZOOM. Je ontvangt voor aanvang de instructies hiervoor.
Back To Top