skip to Main Content
088 208 0800

Kenniscollege Hoogbegaafdheid & Dyslexie

 95,00

Slim maar… Over lees- en spellingsproblemen.

 • Datum: wordt opnieuw gepland
 • Doelgroep: Onderwijsprofessionals, Ouders, Zelfstandig begeleiders
 • Leeftijdscategorie: Basisschool
 • Niveau: Voorkennis vereist
 • Onderwerp: Dubbel bijzonder

Beschrijving

Hoogbegaafdheid & Dyslexie: slim maar… lees- en spellingsproblemen

Doelgroep: dit kenniscollege richt zich met name op leerkrachten basisonderwijs, maar ouders, zelfstandigen en leerkrachten voortgezet onderwijs zijn zeker ook welkom. Dit kenniscollege sluit het meest aan bij mensen die al voldoende basiskennis hebben t.a.v. hoogbegaafdheid en zich willen verdiepen in de dubbel problematiek hoogbegaafdheid en dyslexie.

Een paar jaar geleden waren ze in het nieuws: de twee ‘zeiljongens’, hoogbegaafd én dyslectisch. Ze liepen vast op school en het leek onmogelijk een school te vinden die wel een passende aanpak kon bieden.

Hoogbegaafdheid en dyslexie is een lastige combinatie, vanwege de grote discrepantie tussen wat deze kinderen verbaal kunnen en wat ze laten zien. De hoge intelligentie kan de problemen maskeren. Daarom is speciale signalering én remediëren geboden – in dit kenniscollege ‘hoogbegaafdheid en dyslexie’ leer je hoe je dat kan aanpakken. Dit college geeft een theoretische achtergrond; wat is dyslexie precies, hoe hangt de taalverwerving samen met de hersenontwikkeling en wat zijn de neurologische oorzaken van dyslexie?

Van daaruit krijg je praktische uitleg over de aanpak. Het is van groot belang steeds rekening te houden met een aantal kenmerken van hoogbegaafden; grote interesse, veel kennis, een hoge intelligentie, snel van begrip, en sterk in creatief en analytisch denken. Maar ook: moeite met veel herhaling en met automatiseren en sterke behoefte aan uitleg van het nut van de oefeningen. Kies daarom teksten en boeken die aansluiten bij hun niveau, gebruik ook moeilijke woorden bij oefeningen en ga creatief aan de slag. Bespreek het plan van aanpak en het doel.

Je krijgt veel tips en lessuggesties; oogoefeningen, oefeningen voor het auditief vermogen en het werkgeheugen, motorische oefeningen, snel lezen, woordzoekers, mindmappen en de speciale versie Ralfilight lezen. Ook krijg je tips voor computerprogramma’s en boeken die speciaal bij hoogbegaafden aanslaan. Je gaat oefeningen met de groep uitproberen en brainstormen over een aantal casussen. Uiteindelijk draait het om de leesmotivatie van de leerling; met alles wat je leert in dit college kunt je meteen aan de slag om de hoogbegaafde leerling met dyslexie te motiveren en gemotiveerd te houden.

Wat je kunt verwachten:

 • Theoretische kennis
 • Praktische tips voor signaleren en remediëren
 • Tips voor software en boeken voor de leerling
 • Oefeningen
 • Literatuurtips
 • Videoregistratie
 • Transcriptie

Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht voor om uiterlijk twee weken voor aanvang het college te annuleren.

Leerdoelen

Je leert:

 • Wat dyslexie neurologisch gezien inhoudt;
 • Wat de oorzaken zijn van dyslexie met bijpassende tips;
 • Hoe het proces van signalering en diagnostiek verloopt;
 • Welke dyslexie signalen bij kinderen met hoogbegaafdheid vaak over het hoofd worden gezien;
 • Welke sterke kanten hoogbegaafde kinderen met dyslexie vaak hebben;
 • Veel praktische tip om te remediëren, compenseren en dispenseren.

Trainer

Marianne van Zetten

Marianne werkt met veel enthousiasme en plezier als trainer, ontwikkelaar en onderwijsadviseur bij Novilo. Ze ziet het als haar missie mensen bewust te maken van de problemen en mogelijkheden die je tegenkomt bij het begeleiden van hoogbegaafde kinderen. Zij schept er vooral plezier in om mensen kritisch te laten kijken naar hun visie op leren en deze visie te doen verrijken. Marianne is jaren werkzaam geweest als leerkracht in het basisonderwijs, zowel op reguliere (Dalton) scholen als binnen het HB onderwijs. Deze rijke praktijkervaring maakt dat de trainingen die zij geeft bij Novilo vooral heel toepasbaar zijn. Daarnaast heeft zij haar eigen praktijk 'de Verheldering' waarin ze mensen begeleidt t.a.v. persoonlijke ontwikkeling. Marianne verzorgt o.a. de Gevorderdenopleiding en diverse coachingsmodules. Zij heeft ook het boek geschreven ‘Ben jij een Cheetah?’

Locatie

Locatie:

Novilo B.V.
Europalaan 400
3526 KS Utrecht
(het pand heet ‘Kan-Toren’)

Tel: +31 (0) 88-208 0800
info@novilo.nl

Meer informatie over route en parkeren

Back To Top