skip to Main Content
088 0200 300

Kenniscollege Hoogbegaafdheid & Dyslexie

Slim maar… Over lees- en spellingsproblemen.

 • Datum: Vanaf september '23 online beschikbaar
 • Locatie: Online
 • Doelgroep: Onderwijsprofessionals, Ouders, Zelfstandig begeleiders
 • Leeftijdscategorie: Basisschool
 • Niveau: Voorkennis vereist
 • Onderwerp: Dubbel bijzonder

Beschrijving

Hoogbegaafdheid & Dyslexie: slim maar… lees- en spellingsproblemen

Doelgroep: dit kenniscollege richt zich met name op leerkrachten basisonderwijs, maar ouders, zelfstandigen en leerkrachten voortgezet onderwijs zijn zeker ook welkom. Dit kenniscollege sluit het meest aan bij mensen die al voldoende basiskennis hebben t.a.v. hoogbegaafdheid en zich willen verdiepen in de dubbel problematiek hoogbegaafdheid en dyslexie.

Een paar jaar geleden waren ze in het nieuws: de twee ‘zeiljongens’, hoogbegaafd én dyslectisch. Ze liepen vast op school en het leek onmogelijk een school te vinden die wel een passende aanpak kon bieden.

Hoogbegaafdheid en dyslexie is een lastige combinatie, vanwege de grote discrepantie tussen wat deze kinderen verbaal kunnen en wat ze laten zien. De hoge intelligentie kan de problemen maskeren. Daarom is speciale signalering én remediëren geboden – in dit kenniscollege ‘hoogbegaafdheid en dyslexie’ leer je hoe je dat kan aanpakken. Dit college geeft een theoretische achtergrond; wat is dyslexie precies, hoe hangt de taalverwerving samen met de hersenontwikkeling en wat zijn de neurologische oorzaken van dyslexie?

Van daaruit krijg je praktische uitleg over de aanpak. Het is van groot belang steeds rekening te houden met een aantal kenmerken van hoogbegaafden; grote interesse, veel kennis, een hoge intelligentie, snel van begrip, en sterk in creatief en analytisch denken. Maar ook: moeite met veel herhaling en met automatiseren en sterke behoefte aan uitleg van het nut van de oefeningen. Kies daarom teksten en boeken die aansluiten bij hun niveau, gebruik ook moeilijke woorden bij oefeningen en ga creatief aan de slag. Bespreek het plan van aanpak en het doel.

Je krijgt veel tips en lessuggesties; oogoefeningen, oefeningen voor het auditief vermogen en het werkgeheugen, motorische oefeningen, snel lezen, woordzoekers, mindmappen en de speciale versie Ralfilight lezen. Ook krijg je tips voor computerprogramma’s en boeken die speciaal bij hoogbegaafden aanslaan. Je gaat oefeningen met de groep uitproberen en brainstormen over een aantal casussen. Uiteindelijk draait het om de leesmotivatie van de leerling; met alles wat je leert in dit college kunt je meteen aan de slag om de hoogbegaafde leerling met dyslexie te motiveren en gemotiveerd te houden.

Wat je kunt verwachten:

 • Theoretische kennis
 • Praktische tips voor signaleren en remediëren
 • Tips voor software en boeken voor de leerling
 • Oefeningen
 • Literatuurtips
 • Videoregistratie
 • Transcriptie

Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht voor om uiterlijk twee weken voor aanvang het college te annuleren.

Leerdoelen

Je leert:

 • Wat dyslexie neurologisch gezien inhoudt;
 • Wat de oorzaken zijn van dyslexie met bijpassende tips;
 • Hoe het proces van signalering en diagnostiek verloopt;
 • Welke dyslexie signalen bij kinderen met hoogbegaafdheid vaak over het hoofd worden gezien;
 • Welke sterke kanten hoogbegaafde kinderen met dyslexie vaak hebben;
 • Veel praktische tip om te remediëren, compenseren en dispenseren.

Trainer

Irene MensinkIrene Mensink

Als leerkracht/docent, remedial teacher , trainer executieve vaardigheden, gedragsspecialist, autismecoach en talentbegeleider ligt mijn passie bij het begeleiden en ondersteunen van kinderen/jongeren. Ik geloof erin dat iedereen zich kan ontwikkelen en kan groeien mits daar de ruimte en de juiste ondersteuning voor wordt geboden. Mijn doel is dat diegene die ik ondersteun in zichzelf gaan geloven en zich verder kunnen ontwikkelen. Dat is de rode draad in mijn onderwijs carrière. Ik heb inmiddels ruim 20 jaar ervaring in het onderwijs, van basisonderwijs tot voortgezet onderwijs en van regulier tot speciaal. In die tijd heb ik ruime ervaring opgedaan met leerlingen met autisme, dyslexie en hoogbegaafdheid. Daar ligt dan ook mijn specialisatie. Het lesgeven aan en werken met “twice exceptionals” is mijn passie.

Online

Online

Je volgt deze opleiding, specialisatiemodule, kenniscollege of masterclass online via ZOOM. Je ontvangt voor aanvang de instructies hiervoor.
Back To Top