skip to Main Content
088 208 0800

Wat is het? En waarom is het belangrijk om dit te ontwikkelen?

Veel van onze levenshouding gerichte visie op onderwijs, vindt zijn oorsprong in de positieve psychologie. Dit is een stroming die zich, aanvullend op de klassieke psychologische stromingen, focust op “krachten in plaats van klachten”. Grondlegger van deze positieve psychologie, Martin Seligman, heeft met zijn wetenschappelijk onderzoek een raamwerk op welbevinden neergezet. Zijn “theory of wellbeing”, het zogenaamde “PERMA model”. 

De afzonderlijke letters van dit model staan achtereenvolgens voor:

  • Positieve emoties
  • Engagement (betrokkenheid)
  • Relaties
  • Meaning (betekenisvol leven)
  • Accomplishments (prestaties) 

Deze 5 pijlers geven de verschillende gebieden weer die van invloed zijn op het geluksgevoel van mensen én de aan te leren vaardigheden die je in kunt zetten om hierop een positieve invloed uit te oefenen. 

Grit kan omschreven worden als een positieve, niet-cognitieve eigenschap die gebaseerd is op het doorzettingsvermogen van een persoon in combinatie met de passie voor een lange termijn doel. Grit komt ook uitgebreid aan bod in de laatste pijler van het PERMA model: accomplishments.

Psycholoog Angela Duckworth, de ontdekker van Grit, geeft aan dat we wederom te maken hebben met een te trainen vaardigheid. Het is dus geen kwestie van; “je wordt ermee geboren of niet”. Vraag die rijst is dan wel de volgende; hoe ontwikkel je grit? Duckworth zelf geeft hierin wat tips.

Allereerst adviseert zij om te ontdekken waar jouw passies zitten. Dit doe je niet door allerlei oeverloze denksessies, maar vooral door te doen! Ga naar het skatepark in de buurt, bezoek eens een klimmuur, ren je eerste kilometer of schrijf een eerste column. Voel waar je blij van wordt en herken dit enthousiasme.

Een andere tip bij het ontwikkelen van grit, gaat verder dan jouw eigen geluksbeleving. Om echt vast te kunnen blijven houden aan een lange termijn doel, is het belangrijk dat het je een gevoel van betekenis oplevert. Een indicator hiervan kan zijn dat datgene dat je doet, niet alleen voor jezelf is, maar ook een verschil maakt voor de wereld om je heen.
Tot slot daagt Duckworth ons uit tot het ontwikkelen van “hoop”. Hoop is een cognitief concept bestaande uit een trilogie van factoren, te weten:

  • Je hebt een duidelijk doel voor ogen
  • Je kent verschillende wegen om naar jouw doel te komen
  • Je hebt voldoende vertrouwen in jouw kunnen om te bereiken wat je wilt bereiken

Ontwikkel hierbij positieve zelfspraak/ helpende gedachten. Wat zeg je tegen jezelf? Is het helpend? Draagt het bij aan het ontwikkelen van hoop en een groei mindset?

Meer weten over het ontwikkelen van grit bij jezelf of bij jouw leerlingen? Neem contact met ons op.

Feli-X logo

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Feli-X

Betekenisvol & toekomstgericht onderwijs

www.feli-x.nl (binnenkort vernieuwd) | Instagram

Meer weten?

Wil je meer weten over stappen die je kunt zetten rondom toekomstgericht en betekenisvol onderwijs? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Feli-X.

Op dit fomulier is het privacystatement van Novilo van toepassing.

Onderpresteren in het onderwijs: meer dan alleen onvoldoendes

Direct contact

Wil je contact met één van onze collega’s om te praten over jouw school of de stappen die jij kunt zetten als professionals rondom toekomstgericht onderwijs? Neem dan contact met ons op.

Back To Top