skip to Main Content
088 208 0800

Automatiseren kun je leren!

image1Het is inmiddels welbekend dat slimme kinderen niet altijd goed kunnen automatiseren. Door hun duidelijke voorkeur voor het achterhalen van het systeem achter de dingen hoeven ze ook minder te onthouden om  tot goede resultaten te komen. Hier is niets mis mee, maar automatiseren is een belangrijke vaardigheid. Zo niet op het basisonderwijs, dan toch zeker op het voortgezet onderwijs.

Besteed daarom in de klas aandacht aan het  automatiseren. Je kunt als docent wekelijks een geheugenspelletje doen met je leerlingen, gewoon voor de leuk en je traint meteen hun capaciteit tot opname. Geheugen valt namelijk te trainen. Op deze manier krijg je ook een beeld van welke leerling hier moeite mee heeft en kun je gerichter interveniëren.

Wat nu te doen met leerlingen die zo snel zijn in hun denken, dat ze ook de tafels maar blijven uitrekenen in plaats van geautomatiseerd paraat te hebben? Hoe kom je er überhaupt achter dat ze niet hebben geautomatiseerd?

Hiervoor bestaat een leuke oefening. Om te rekenen heb je als leerling je bewuste denkvermogen nodig. Dit is een krachtig instrument, maar kan maar 1 taak tegelijkertijd uitvoeren. Voor een complexe handeling als iets vangen heb je ook je bewuste denkvermogen nodig. Bij een combinatie van rekenen en iets vangen gaat dus 1 taak van de twee niet goed. Tenzij je de som hebt geautomatiseerd!

 Loop door je klas en heb iets om mee te gooien. Liefst iets zachts, omdat het wel eens mis kan gaan. Gooi dit naar een leerling en terwijl je dat doet roep je 7×6! Er kunnen dan drie dingen gebeuren.:

  • De leerling vangt en zegt het antwoord: Som is geautomatiseerd
  • De leerling zegt het antwoord en krijgt de bal op zijn neus: Som is niet 
    geautomatiseerd
  • De leerling geeft geen of te laat antwoord en vangt wel de bal: Ook hier is de som niet
 geautomatiseerd.

Op deze wijze krijg je een goed idee hoe de tafels zijn geautomatiseerd en welke leerlingen in aanmerking komen voor wat meer taken op dit gebied. Bovendien is het een leuke energizer!

Back To Top