skip to Main Content
088 208 0800

Hoera, het is een dochter!

Beste lezer,

Hoera, het is een dochter!Na een voorspoedige bevalling is Novilo bevallen van een gezonde dochter! De naam van  de spruit is VO op Niveau. De twee papa’s, Tijl Koenderink en Roland Louwerse, zijn zeer gelukkig met hun kindje, maar hebben er ook al de handen vol aan! De baby kwam ter wereld met een flink gewicht en groeit nu al als kool!

Waarom VO op Niveau?

Jullie zullen ongetwijfeld gemerkt hebben dat Novilo de laatste jaren enorm gegroeid is. Een reorganisatie was daarom een onontkoombare vervolgstap. Om verschillende taken en bezigheden van Novilo zo goed mogelijk te kunnen managen, zijn er afdelingen en subafdelingen gemaakt. Daarnaast hebben we gemerkt dat het type begeleiding en de verwachtingen van de begeleiders op VO scholen fundamenteel anders zijn dan van begeleiders in het basisonderwijs. Om ook hier het verwachte niveau te overtreffen, hebben we besloten om voor de VO-afdeling van Novilo een apart bedrijf op te richten.

Missie:
Net als Novilo heeft VO op Niveau als hoofddoel kinderen lekker in hun vel te laten zitten en tot hun recht te laten komen. Dat kunnen kinderen in het vmbo zijn, maar ook gymnasiumleerlingen. Daarom geven de medewerkers van VO op Niveau scholing en begeleiding aan docententeams en schoolleiders in het vmbo, havo, atheneum, gymnasium en hb-onderwijs. Steeds vaker kloppen ook MBO-scholen aan de poort met een hulpvraag, bijv.: ‘ Hoe kunnen wij onze studenten gemotiveerd houden?’ En natuurlijk snellen wij dan het kasteel uit om de betreffende school onze expertise aan te bieden.

Wat verandert er voor de klanten?
Voor de klanten van Novilo zal de organisatorische verandering niet of nauwelijks merkbaar zijn. VO op Niveau werkt immers op basis van dezelfde doelstellingen en waarden als Novilo. Wel zijn er naast de vertrouwde namen drie nieuwe gezichten verschenen. Mirjam Kabki, Florentien Kan en Gary Vos versterken het vo-team met hun expertise en ervaring. Mirjam is doctor in de sociale wetenschappen, hb-expert en begeleidt getalenteerde kinderen die in het VO vastgelopen zijn, Florentien is docente scheikunde op het stedelijk gymnasium Haganum te Den Haag en organiseert projecten voor getalenteerde kinderen en Gary is classicus en promovendus aan de universiteit van Edinburg. Alle drie ademen zij onderwijs!
Voor de cursisten van de Opleiding Talentbegeleider VO verandert er helemaal niets. Deze blijft op dezelfde locatie met de bekende mensen.
Contactpersoon, verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van VO op Niveau is Roland Louwerse. Hij is te bereiken via roland@novilo.nl en binnenkort via: roland@voopniveau.nl . Mensen die Novilo benaderen voor scholing en/ of begeleiding in het vo worden direct naar hem doorverwezen. Ook op de website zal de vo-pagina doorgelinkt worden naar de pagina van VO op Niveau.

We zullen u in de nieuwsbrief met regelmaat op de hoogte houden van de groeistuipjes van onze spruit!

Breng het beste naar boven in jezelf,
   en in elkaar!

Tijl Koenderink


Specialisatiemodule Coaching


Oorspronkelijk was de prijs van deze specialisatie € 995,-. We hebben deze prijs eenmalig aangepast naar € 745,-. Drie dagen (verspreid over een aantal maanden) verdieping in coachingsvaardigheden met collega’s uit jouw vakgebied. Inschrijven kan nog tot 7 februari! Start van deze module: 21 februari. Download hier de studiegids voor de volledige beschrijving. Studiegids Specialisatie Coaching

Wil jij?
-Verdieping in jouw begeleidersvaardigheden
-Een steun zijn voor ouders, leerkrachten en kinderen met vragen en problemen
-Activerend begeleiden en weerstanden ombuigen naar oplossingsgerichtheid
-Coachingsprincipes toepassen om talentbegeleiding vorm te geven in de praktijk

Aanmelden voor deze specialisatie kan via de onderstaande link:
https://novilo.wufoo.com/forms/inschrijving-specialisatie-module-coaching/

Wil je je plaats direct gegarandeerd hebben? Schrijf je dan in via de webshop:
http://shop.novilo.nl/product/workshop-coachingsvaardigheden/


Specialisatie Motorische Remedial Teaching 


Quote uit de vorige editie:
Hoe kan het dat we dit nu pas te weten komen?”

De module start op 20 februari 2014. Voor die tijd is er nog een kennismodule / workshop op woensdag 5 februari. Hier kun je je nog voor inschrijven.
Bekijk de studiegids op onze website en schrijf je in voor deze zeer interessante nieuwe driedaagse module! De prijs van deze module was oorspronkelijk € 995,- ook hier hebben we ervoor gekozen de prijs eenmalig te verlagen naar € 745,- Schrijf je direct in via deze link of Klik hier voor de studiegids!


Kennismodules


Al deze Kennismodules worden gegeven op onze lokatie in Utrecht. Via onze webshop kun je je voor deze Kennismodules inschrijven.

Wil je een compleet overzicht en de mogelijkheid je hiervoor in te schrijven? Dat kan nu via onze nieuwe Webshop.
Klik hier om je in te schrijven voor een Kennismodule.


Talent-Vaardig van Yvonne Buijsen


Onlangs is de methode Talent-Vaardig verschenen. Deze methode is geschreven door Yvonne Buijsen-Duran van Praktijk Hoogbegaafd Roosendaal (Oud-student van Novilo) en is bedoeld voor iedere professional die met (hoog)begaafde kinderen werkt. De methode combineert de theorie van de executieve functies met die van de 7 uitdagingen (Tijl Koenderink) en de interne factoren (factoren die van invloed kunnen zijn op het welbevinden en het cognitief functioneren van het kind in allerlei situaties).
http://shop.novilo.nl/product-categorie/basisonderwijs/boeken/


Goede Doelen Acties


Inmiddels zijn een aantal goede doelen bezocht. Dank aan iedereen die een formulier heeft ingevuld! Zoals ook in de eerdere nieuwsbrief gemeld: In de komende weken maken we bekend welke andere doelen we gaan bezoeken. Het duurt even maar geduld is een schone zaak! De actie is nog niet voorbij. Zo komen de boeken zeker op de juiste plekken terecht! Dank jullie wel!

Daarnaast hebben alle medewerkers en freelancers met behulp van Novilo tijdens de kerstviering inkopen gedaan voor de voedselbank in de omgeving van ons kantoor. Maar liefst twaalf winkelwagens vol voedingsmiddelen en andere zaken zijn vóór de kerstdagen afgeleverd. Mooi idee van Tijl en Barbara en een puike prestatie van iedereen die meegeholpen heeft! Ook hier is een bedankje op zijn plaats!


Basisopleiding Talentbegeleiding BO en VO


Op dit moment extra opleidingen gepland wegens groot succes! Wil je deelnemen? Schrijf je snel in!

Via deze link kun je je inschrijven voor de opleiding voor het BO: Inschrijven SBO
Via deze link kun je je inschrijven voor de opleiding voor het VO: Inschrijven SBO

Het Studiecentrum Bedrijf en Overheid heeft ons uitgedaagd om alle kennis die we hebben over hoogbegaafd en talentbegeleiding te comprimeren in 4 intensieve dagen. In deze tijd leer je wat de uitdagingen zijn van deze leerlingen, hoe dit te vertalen naar je klassenmanagement, hoe het een plek te geven in je beleid en vervolgens hoe dit proces in je school te implementeren. Een succesvolle samenwerking met snel vollopende groepen.

Congres SBO ism Novilo

5 en 6 februari organiseert het SBO ism Novilo een congres: Talent leren excelleren!

Via het SBO kun je je inschrijven: http://www.sbo.nl/onderwijs/talent-leren-excelleren/

Back To Top