skip to Main Content
088 0200 300

Ik ben ook een mens

Meestal kies ik voor iets wat te maken heeft met hoogbegaafdheid of hooggevoeligheid. Dit keer was dat anders en ging ik naar het symposium: ‘ik ben ook een mens’. Tijdens deze gelegenheid in Rotterdam werd het gelijknamige boek van Joop Berding (auteur, docent en onderzoeker Masteropleiding Pedagogiek) gepresenteerd. Bijzonder hoe Joop in staat is om drie klassieke denkers: Janusz Korczak, John Dewey en Hannah Arendt bij elkaar te brengen in één boek dat bijdraagt als inspiratiebron voor de huidige opvoeding en het onderwijs.
Door Marina Mol

Om eerlijk te zijn, de titafb_boek_270x379el: ‘ik ben ook een mens’, sprak me zo aan, dat ik gewoon wist dat ik hierheen wilde, of het nu wat voor mij zou zijn of niet. Dat zou later wel blijken. Het zinnetje: ‘ik ben ook een mens’, kwam op een zondagochtend uit de mond van Joops’ kleindochter toen zij, twee jaar en vier maanden oud, logeerde bij haar grootouders. Joop keek vanaf de bank naar haar, terwijl ze speelde en ‘out of the blue’ kwam daar dat bewuste zinnetje. Ze vervolgde: ‘en jij bent ook een mens’. Het raakte hem zo dat het hem als pedagoog inspireerde om dit boek over opvoeding en onderwijs te schrijven. Korczak kwam tot het besef dat opvoeden niet betekent dat je kinderen in alles hun zin geeft, maar wel dat je bemiddelt, praat, overlegt en bijstuurt en vooral dat je steeds opnieuw samen met de kinderen een nieuwe wereld creëert.

Laat dit nu net precies de rode draad zijn en hetgeen wat me raakte tijdens de presentatie van de coördinator van het VMBO college waar dit symposium werd gehouden. Vol trots vertelde hij over de creatieve projecten van zijn VMBO scholieren. Hoe vaak het een kwestie is van herhalen en blijven proberen wanneer iets niet lukt bij een bepaalde opdracht of project. Meerdere pogingen worden eraan gewaagd om het beoogde resultaat te behalen. Ze werken met kritieksessies om te kijken, observeren en evalueren, waar het fout gaat en wat ze daar nog van kunnen leren. Het doel is weerstanden overwinnen. Mijn gedachten gaan naar de hoogbegaafde leerling. Juist dit stukje herhalen, doorzetten en weer en nog eens proberen. Wat is dat toch moeilijk voor ze. Uiteraard valt er veel positiefs te zeggen over het samenbrengen van gelijkgestemden, maar juist het samenvoegen van kinderen van verschillende intelligentieniveaus en interesses kan ook zo veel waardevols geven! Samen leren, samen ‘mens zijn’.

Wat me het meest aanspreekt aan het werk van Korczak is dat hij door praktijkervaringen leerde dat hij ècht naar kinderen wilde gaan kijken en luisteren. Naar mijn idee is dat waar we met elkaar, als opvoeders en begeleiders, het verschil kunnen maken. Hij leerde hoe belangrijk het is, dat kinderen mogen aangeven hoe zij willen en kunnen zijn. Hij creëerde een structuur van taken en verantwoordelijkheden. Hij definieerde zijn eigen rol als opvoeder als verantwoordelijke voor het geheel, maar in het besef dat hij niet alles zelf wilde en kon doen. Dat is waar kinderen van groeien.  Alle kinderen, hoogbegaafd, laagbegaafd, met of zonder label, vanuit de beste intenties en met deze overeenkomst: ‘jij bent een mens en ik ben ook een mens.’


Marina Mol-den Boer is eigenaar van Kidsemotion® en ontwikkelaar van KidsInMotion® groepslessen. Zij brengt hoogbegaafde en hooggevoelige kinderen en volwassenen in beweging door coachen, begeleiden en schrijven. Daarnaast houdt zij zich bezig met kinderyoga, mindfulness en EMDR.


 

Back To Top