skip to Main Content
088 0200 300

Kamerbrief Dekker: van toptalent naar topresultaat

Wie nog niet wist dat onze leerlingen slechter zijn in rekenen dan kinderen in Azerbeidzjan, Kazachstan en Slowakije heeft het afgelopen week veelvuldig moeten horen. De kamerbrief van staatssecretaris Dekker over talent en prestaties van Nederlandse schoolkinderen haalde overal het nieuws.

Verveelde leerlingen
In de brief belicht Dekker twee belangrijke zaken over cognitief talent: het al dan niet presteren naar kunnen en de bijbehorende houding. Op school blijkt zo’n driekwart van de leerlingen zich met enige regelmaat te vervelen. En in elke klas, dus ook die van jou, zit minstens één kind dat aangeeft zich áltijd te vervelen. Hoe kan dit? En wat kun je er aan doen? Vele vragen die dagelijks gesteld worden aan Novilo waarop vaak geen eenduidig antwoord gegeven kan worden. Veel tips over deze onderwerpen kun je vinden op www.hoogbegaafd.com.

Leerlingen presteren steeds vaker onder hun niveau. Volgens Dekker wordt talent onvoldoende gestimuleerd en beloond, waardoor leerlingen genoegen nemen met een zes. Een onderwijsprogramma geënt op het individu is de toekomst, zo schrijft de staatssecretaris.

Verrijken en verdiepen
Hoogbegaafde leerlingen kunnen een programma op maat krijgen als zij minder lesstof hoeven te herhalen: ze kunnen op deze manier tijd vrijmaken voor verrijken(extra vakken) en verdiepen (andere thema’s binnen een vakgebied). Op deze manier raken zij minder verveeld en komt hun talent goed tot zijn recht.

De docent terug naar school?
Helaas is maar iets minder dan de helft van de Nederlandse docenten voldoende in staat de lastige taken van de docent goed uit te voeren. Zij hebben moeite met het afstemmen van instructies op niveau en kunnen moeilijk extra ondersteuning bieden aan bijvoorbeeld hoogbegaafde kinderen.

De komende tijd staat voor Dekker in het teken van gesprekken met diverse partijen die bij het onderwijs betrokken zijn: SLO, LAKS, Techniekpact, de raden en anderen. Ook Novilo schuift zo nu en dan bij het ministerie aan. Al deze gesprekken staan in het teken van herkenning en erkenning van talent. Daar kan Novilo zich uiteraard helemaal in vinden: ons motto ‘breng het beste naar boven in jezelf – en in elkaar’ sluit goed aan bij de plannen.

Novilo heeft enkele ‘good practices’, die Dekker uitwerkt in zijn brief*, begeleid. Daar zijn we erg trots op, en graag helpen we nog veel meer leerlingen en scholen verder. Zeker met het oog op de strenger wordende eisen voor scholen, zie je dat de hulp van Novilo steeds vaker wordt ingeroepen. We helpen bijvoorbeeld door de opleiding tot talentbegeleider (klik hier voor meer informatie) en trajecten op school (klik hier voor meer informatie over trajecten).

Meer weten? Vraag het gerust, klik hier om je vraag zo snel mogelijk beantwoord te krijgen. 

*klik hier voor de volledige Kamerbrief

Back To Top