skip to Main Content
088 0200 300

Kenniscollege Slimme Kleuters

Uitdagend en prikkelend onderwijs aan slimme kleuters

 • Datum: Vanaf september '23 online beschikbaar
 • Locatie: Online
 • Doelgroep: Onderwijsprofessionals, Zelfstandig begeleiders
 • Leeftijdscategorie: Basisschool
 • Niveau: Geen voorkennis vereist
 • Onderwerp: Coachingsvaardigheden, Kleuters

Beschrijving

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong: uitdagend en prikkelend onderwijs aan slimme kleuters

Doelgroep: Dit kenniscollege is geschikt voor leerkrachten van groep 1, 2 en 3, IB’ers en directeuren die basiskennis willen opdoen over het herkennen en begeleiden van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.

Het signaleren van Slimme Kleuters in de groep is nog niet zo eenvoudig. Slimme Kleuters passen zich in korte tijd feilloos aan. Aan jou als leerkracht de kunst om te observeren en alert te zijn op signalen van een ontwikkelingsvoorsprong. In deze training geeft Cora de praktische vertaling (met veel voorbeelden) van de kenmerkenlijstjes die je in de vakliteratuur over kleuters kunt vinden.

Vervolgens gaan we in op het omgaan met kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong in de groep. Met een goede benadering en begeleiding kun je latere problemen op het gebied van onderpresteren, faalangst en motivatie voorkomen.

Je krijgt veel les ideeën voor de praktijk van elke dag: Wat laat je een kleuter doen die toe is aan rekenen en lezen? Hoe leer je een kind door te zetten als het lastig wordt? We gaan ook praktisch aan de slag met materialen en diverse werkvormen. We bespreken onder andere hoe je de taxonomie van Bloom en de Denksleutels kunt gebruiken om kleuters aan het denken te zetten.

Aan het eind van de dag ga je naar huis met een goed gevulde gereedschapskist, vol ideeën om de volgende dag in de klas direct toe te passen!

Wil je nog meer weten en intensief met dit onderwerp aan de slag? Volg de driedaagse Specialisatiemodule!


Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht voor om uiterlijk twee weken voor aanvang het college te annuleren.

Leerdoelen

Aan het eind van dit kenniscollege heb je een goed overzicht van de kenmerken van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Je weet ook hoe je deze kenmerken terug ziet in de dagelijkse praktijk. Je bent op de hoogte van mogelijke vervolgstappen bij het vermoeden van een ontwikkelingsvoorsprong.

Ook kun je je onderwijs in de klas zó aanpassen, dat je regelmatig een beroep doet op hogere denkorde vaardigheden. Je onderkent het belang van een groeimindset en weet hoe je deze bij jonge kinderen kunt helpen ontwikkelen. Je hebt kennis van  passende opdrachten voor kleuters die geïnteresseerd zijn in rekenen en lezen en je weet hoe je deze kunt inzetten in de groep.

Trainer

Daniëlle WilbortsDaniëlle Wilborts

Daniëlle heeft ruim 20 jaar ervaring in het primaire onderwijs als leerkracht, intern begeleidster, bouwcoördinator en leerkracht van diverse plusklassen. Nadat ze binnen haar gezin kennismaakte met Hoogbegaafdheid besloot Daniëlle zich in 2012 tijdens de opleiding Master SEN voor een module Hoogbegaafdheid in te schrijven, in de hoop meer kennis en kunde letterlijk in huis te halen. Die ene module werd vervolgens een opleiding tot Specialist Hoogbegaafdheid, later aangevuld met een opleiding ‘Begaafd en speciaal’ en de opleiding tot Talentbegeleider bij Novilo. Daniëlle kwam tot de conclusie dat het werken met begaafde kinderen haar zoveel voldoening geeft dat ze zich daar volledig op is gaan richten: als leerkracht van (bovenschoolse) plusklassen, als opleider/trainster bij Novilo maar ook binnen haar eigen praktijk TOP Talentbegeleiding.

Online

Online

Je volgt deze opleiding, specialisatiemodule, kenniscollege of masterclass online via ZOOM. Je ontvangt voor aanvang de instructies hiervoor.

Andere suggesties…

 • Korting

  Specialisatiemodule Slimme Kleuters

  Hoe kunnen we slimme kleuters herkennen en hen bieden wat ze nodig hebben?

   

   750,00
Back To Top