skip to Main Content
088 0200 300

Studente Eva over haar opleiding tot talentbegeleider

children_460Eva van der Meer is dit schooljaar gestart met haar opleiding tot talentbegeleider bij Novilo. Zo hoopt zijn hoogbegaafde kinderen verder te kunnen helpen. Speciaal voor dit blog vertelt zij haar verhaal.

“In 2000 ben ik begonnen als leerkracht in het basisonderwijs. Na 10 jaar op dezelfde school te hebben gewerkt was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging.Deze uitdaging zocht ik in eerste instantie op een nieuwe school. Echter wilde ik mij na jaren lesgeven ook op een andere manier ontwikkelen.

In de afgelopen 4 jaar was ik daarom op zoek naar een geschikte opleiding. Ik merkte dat de meeste opleidingen gericht waren op kinderen met gedrags- en/of leerproblemen. Die opleidingen leken mij interessant, toch was mijn interesse nog niet voldoende gewekt. Dit was wel het geval toen ik tijdens de meivakantie terecht kwam op de site van Novilo. Binnen het onderwijs zien wij steeds meer hoogbegaafde en talentvolle kinderen. Echter mist bij leerkrachten vaak de kennis en expertise om deze kinderen effectief te begeleiden. Daarnaast sprak het mij aan, omdat het een jaaropleiding is. Gezien mijn thuissituatie met drie kinderen en mijn baan, leek het mij haalbaar om deze opleiding te gaan volgen.

Marianne van Zetten, de docente, vertelde tijdens de eerste bijeenkomst enthousiast over het opleidingstraject, waardoor mijn positieve gevoel over de opleiding werd bevestigd. Het belangrijkste wat ik uit de eerste opleidingsdag heb geleerd is dat het resultaat hoger is als talent, inzet en aangeleerde strategieën op de juiste manier worden gecombineerd.

Binnen onze school van meer dan 700 leerlingen zijn er talentvolle leerlingen die begeleiding nodig hebben op diverse gebieden. Zo zijn er kinderen met faalangst of perfectionisme, kinderen die onderpresteren of juist nog meer uitdaging nodig hebben dan ze op dit moment krijgen aangeboden. Na het volgen van deze opleiding hoop ik dat ik deze kinderen beter kan signaleren en kan begeleiden en dat ik ouders en leerkrachten kan informeren en adviseren.”

 

Back To Top