skip to Main Content
088 208 0800

Wat is je doel met je begaafdenbeleid?

Leer in deze video wat de 6 doelen zijn die je na zou moeten streven bij het opzetten van talentonderwijs!

 

Deze film is opgenomen tijdens een ouderavond bij de Leonardoschool in Gouda voor een gevarieerd publiek van 150 geinteresseerden. Ouders, leerkrachten en begeleiders van verschillende (leonardo)scholen uit de omgeving.

Lees Meer
Back To Top