skip to Main Content
088 0200 300

Hoe zit het met talentbeleid op jouw school?

 

Hallo allemaal,      De afgelopen periode ben ik zelf ook weer druk bezig met de vraag ‘hoe kom je ook als volwassene goed tot je recht en in je vel’. Het was dan ook erg leuk om afgelopen zondag uitgenodigd te zijn door Mensa,
om voor een groep hoogbegaafde volwassenen een presentatie te mogen geven over dit onderwerp.
 
De groep was erg enthousiast en gezellig. Voor herhaling vatbaar dus. Leuk om een aantal van hen binnenkort op de 5-daagse training terug te zien! Mocht je benieuwd zijn naar de inhoud van deze presentatie: morgen op het Festival van Talent geef ik een verkorte versie van deze training. 
Daarnaast stond er deze week in Trouw een artikel over hoe vaak hoogbegaafden nog altijd over het hoofd gezien worden in de klas. We zijn daarom dankbaar voor al jullie inspanningen om te zorgen dat ook deze leerlingen gezien worden! Het artikel is hier te vinden: http://www.trouw.nl/tr/nl/4556/Onderwijs/article/detail/3412357/2013/03/20/Weinig-aandacht-voor-slimme-scholier.dhtml
De video van vorige week is massaal bekeken! Blijkbaar is faalangst en perfectionisme erg herkenbaar voor veel mensen, bij henzelf of bij hun kinderen (of kinderen die ze begeleiden)! Daarom nu deel 2 van het filmpje!
http://www.hoogbegaafd.com/talent-onderwijs/recept-voor-faalangst-deel-2/
Er waren ook veel mensen die geïnteresseerd waren in de bewegingsserie. Deze komt z.s.m. De video moet opnieuw bewerkt worden. Houd dus de nieuwsbrief in de gaten!
Mocht je trouwens geïnteresseerd zijn in de hele presentatie, mail dan naar info@novilo.nl. Je krijgt dan toegang tot ons videosysteem en je betaalt de helft van wat het kost om de training live bij te wonen!                                                                 
Zoals altijd,
Breng het beste naar boven in jezelf,
  en in elkaar,
     Namens het team van Novilo, Tijl Koenderink

Inzicht in jullie beleid t.a.v. talent en begaafdheid

We krijgen veel vragen over beleid binnen. Teams willen graag weten hoe ze een goed beleidsplan kunnen opstellen én hoe ze ook nog kunnen zorgen dat dit plan in de praktijk uitgevoerd wordt.
Om jullie hierin te helpen hebben we een scan opgesteld. In deze vragenlijst komen verschillende onderdelen aan bod, van de kerndoelen tot verrijken en van klassenmanagement tot communicatie. Op deze manier krijgen we een zo compleet mogelijk beeld van de situatie rondom jullie beleid.
Na het invullen van de vragenlijst krijg je een rapport per mail met daarin jullie score op alle verschillende onderdelen én jullie gemiddelde score.
Daarnaast ontvangen jullie een voorbeeld-beleidsplan. Dit kunnen jullie gebruiken om je eigen plan op te stellen en/of te toetsen.
Bovendien krijgen jullie 3 specifieke, praktisch toepasbare tips voor de zwakke(re) kanten van jullie beleid.

De vragenlijst vind je hier, het invullen ervan duurt ongeveer 15 minuten:
https://novilo.wufoo.com/forms/quickscan-beleid/

Festival vanTalent 
Hoe leef ik mijn talent als volwassen hoogbegaafde? Triggert deze vraag jou ook? Kom dan morgen (!) naar het Festival van Talent in Arnhem! Tijl Koenderink zal dan op die vraag uitgebreid ingaan.

Tegelijk met de workshop van Tijl zal Marianne van Zetten een workshop geven voor kinderen vanaf 8 jaar. In die workshop worden onze bekende 7 uitdagingen behandeld, maar deze keer vanuit het kind zelf!
Meer informatie is te vinden op
 http://www.festivalvantalent.nl/aanbieders/workshop-novilo-hoe-leef-ik-mijn-talent-als-volwassen-hoogbegaafde-tijl-koenderink/
Wedstrijd

Je kunt nog meedoen aan de wedstrijd van deze maand. Deze keer kun je weer een dvd winnen, namelijk  ‘Theorie & geschiedenis Hoogbegaafdheid’!

Dit is een presentatie van Tijl Koenderink over de achtergronden van (hoog)begaafdheid, IQ, intelligentie en talent.

Het onderwerp van deze zal zijn: de verbaal-performaalkloof. Heb je hier tips over? Laat het ons weten voor 1 april via het formulier: https://novilo.wufoo.com/forms/tips-voor-ons/ 
Zouden jullie in het formulier er goed op willen letten dat je bij de vraag ‘onderwerp’ het onderwerp invult zoals genoemd in de nieuwsbrief?
We zijn benieuwd naar jullie tips! 

Komende open training van Novilo

Op 3 april is de volgende open training van Novilo.
In de ochtend staat  ‘Opvoeden HB’ centraal, gedoceerd door M. v/d Zee.  In deze kennisdag behandelt zij de positieve, groeigerichte  opvoedingsstijl “Positive Discipline” en laat ze zien hoe vriendelijke, ferme sturing zonder straf eruit ziet. Resultaat: Bewustwording van een groeigerichte manier van opvoeden en manieren waarop ouders positieve, ferme sturing kunnen geven zonder gebruik te maken van straf of beloning! Inzicht in het belang van deze aanpak bij hoogbegaafde kinderen. Meer informatie is hier te vinden: http://bit.ly/ZSKaEf
‘s Middags zal Tijl het onderwerp ‘bovenschools bestuur’ behandelen. Je leert hier:

1.Welke vormen van talentonderwijs zijn er?
2.Welke negen onderdelen moeten er beleidstechnisch geregeld zijn om een kans van slagen te hebben?
3.Wat is het belangrijkste doel om na te streven?
4.Hoe kun je op de lange termijn een budgetneutrale oplossing creëren?
5.Hoe kun je deze ontwikkeling gebruiken om uw school beter te positioneren zonder slachtoffer te worden van terugloop in aantal leerlingen?
6.Wat zijn de vijf eisen die je moet stellen aan de partij die jouw school begeleidt om teleurstelling te voorkomen?

Zijn dit zaken die jij je eigen zou willen maken? Kom dan naar de training ‘Bovenschools bestuur, talentbeleid, dat werkt in de praktijk’. Meer informatie vind je in de agenda: http://bit.ly/XoZDvi

Voor het volledige overzicht van alle open trainingen, zie onze gehele agenda: https://www.novilo.nl/agenda/range.listevents/-

Quote van de week
“Wise men learn by other men’s mistakes, fools by their own.” – Unknown
Een quote die veel mensen aansprak, al was lang niet iedereen het ermee eens. Een aantal mensen merkte op dat het uiteraard helemaal niet dom is om van je eigen fouten te leren! Om de vraag van iemand online te beantwoorden: wij zijn het zelf ook helemaal niet altijd eens met alle quotes. Het zijn quotes die ons op de een of andere manier triggeren, en waarvan we hopen dat het voor interactie zorgt!

Plaatje van de week: The Right Mood… 
Veel mensen herkenden zichzelf in dit stripje. Het werd dan ook massaal gedeeld! We zijn altijd op zoek naar leuke plaatjes, quotes e.d. Mocht je iets tegenkomen: schroom dan niet om dit naar ons te sturen!

Social Media
Het aantal enthousiaste volgers blijft gestaag groeien!
We delen wekelijks een tip voor ouders en/of leerkrachten (rechtstreeks uit onze eigen trainingen), en daarnaast leuke plaatjes, pakkende quotes en interessante artikelen die we tegenkomen. Daarnaast delen we met regelmaat filmpjes waar jullie iets aan kunnen hebben, gemaakt bij een training of workshop!
Facebook: 
http://www.facebook.com/NoviloTalent
Twitter: https://twitter.com/novilotalent
LinkedIn – Ons bedrijf: http://www.linkedin.com/company/2745479
LinkedIn – Discussiegroep: http://www.linkedin.com/groups?gid=4653038

 

*|IF:LIST|*
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Alle rechten voorbehouden.
*|LIST:DESCRIPTION|*Ons postadres is:*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|*
*|ELSE:|*

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|USER:COMPANY|*, All rights reserved.

Ons postadres is:

*|USER:ADDRESS_HTML|*

*|END:IF|*

 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

 

 

Back To Top