skip to Main Content
088 0200 300

Formuleer goed je doelen in je talentbeleid

Plaats in het beleid de vaardigheidsdoelen duidelijk boven de inhoudsdoelen. Belangrijk is dat de leerling vaardigheden opdoet als leren omgaan met tegenslag en het aanwenden van het geheugen. Ondergeschikt daaraan is de inhoud. Beslis welke vaardigheidsdoelen voor jullie school belangrijk zijn om na te streven en stem daar de inhoudsdoelen op af. Doe je dit andersom, dan maak je van een middel een doel.

Lees Meer

Talentbeleid

Zorg dat het beleid van de school ten aanzien van talent naadloos past binnen het al bestaande beleidsplan. Is dit niet het geval dan wijst de praktijk uit dat het talentbeleid niet of nauwelijks van de grond komt.

Lees Meer

Wat is je doel met je begaafdenbeleid?

Leer in deze video wat de 6 doelen zijn die je na zou moeten streven bij het opzetten van talentonderwijs!

 

Deze film is opgenomen tijdens een ouderavond bij de Leonardoschool in Gouda voor een gevarieerd publiek van 150 geinteresseerden. Ouders, leerkrachten en begeleiders van verschillende (leonardo)scholen uit de omgeving.

Lees Meer
Back To Top