skip to Main Content
088 208 0800

Talentbeleid

Zorg dat het beleid van de school ten aanzien van talent naadloos past binnen het al bestaande beleidsplan. Is dit niet het geval dan wijst de praktijk uit dat het talentbeleid niet of nauwelijks van de grond komt.

Veel scholen hebben bijvoorbeeld welzijn van de leerling als doel in het beleid staan. Om het welzijn van de getalenteerde leerling te garanderen zullen in het beleidsplan specifieke doelen en acties voor deze groep moeten komen. Op deze manier beperk je als school ook eventuele weerstand van ouders of leerkrachten die niet zijn overtuigd van het nut van extra aandacht voor deze groep leerlingen.

Ben je geïnteresseerd in talentbeleid?
Klik hier voor informatie over onze workshop ’Talentbeleid in de praktijk’

Back To Top