skip to Main Content
088 0200 300

Kenniscollege Positieve Psychologie: Prestaties

Wat hebben bijvoorbeeld mindset, hoop en grit voor invloed op de prestaties van leerlingen?

 • Datum: Vanaf september '23 online beschikbaar
 • Locatie: Online
 • Doelgroep: Onderwijsprofessionals, Zelfstandig begeleiders
 • Leeftijdscategorie: Basisschool
 • Niveau: Voorkennis vereist
 • Onderwerp: Psychologie

Beschrijving

Doelgroep: innovatieve leerkrachten PO en IB’ers
Niveau: basis/gevorderd

Let op: voor dit kenniscollege wordt verwacht dat je de basisbeginselen van de positieve psychologie begrijpt. Is dit je eerste kennismaking met positieve psychologie, dan raden we je aan om eerst het algemene Kenniscollege Positieve Psychologie te volgen.

Het veld van Positieve Psychologie komt steeds meer tot ontwikkeling. Martin Seligman is de grondlegger van deze stroming en heeft baanbrekend onderzoek verricht om ‘gewone’ mensen gelukkiger te maken. Deze stroming richt zich niet zozeer op het verhelpen van problemen, maar juist op het tot bloei komen je leven. Of zoals de titel van een boek van Martin Seligman luidt “Flourish: a visionary new understanding of happiness and well-being”. Aan de hand van zijn meest bekende onderzoeken nemen we je mee in de wereld van het PERMA-model.

Tijdens dit kenniscollege staat het onderdeel “prestaties” centraal. Je kent ze wel: kinderen die ontzettend veel in hun mars hebben, maar telkens op school of thuis vastlopen en niet kunnen laten zien wat ze allemaal kunnen. Wat doe je dan? Er zijn verschillende bewezen effectieve strategieën die je kunt inzetten om vastgelopen kinderen weer “aan de gang” te krijgen. Hoewel die strategieën zeer handig en noodzakelijk zijn, gaan wij tijdens dit Kenniscollege over Prestaties de andere kant belichten. Hoe leer je kinderen preventief omgaan met presteren zodat ze niet vastlopen? Wat kun je doen om kinderen te laten ervaren dat hard werken leidt een goed gevoel? Het kunnen presteren en iets van jezelf neerzetten is een wezenlijk onderdeel van je welbevinden. Je goed voelen lukt niet als je alleen maar leuke en makkelijke dingen doet, daar horen uitdagingen en obstakels bij. In dit kenniscollege zullen we de link leggen tussen prestaties en welbevinden. We zullen kijken naar onderwerpen als mindset, hoop theorie, grit en afgeleiden van cognitieve gedragstherapie. Als je eenmaal weet welke invloed bepaalde onderwerpen hebben op de prestaties van leerlingen, kun jij als begeleider beter inspelen op de behoefte die voor je ligt.

Een praktisch voorbeeld over een onderdeel is dat invloed heeft op prestaties is Grit. Angela Duckworth is onderzoeker aan PENN University en heeft dit fenomeen Grit (de kracht van doorzettingsvermogen en passie) onderzocht. Zij geeft aan dat je kinderen vanaf jonge leeftijd bewust kunt maken van het feit dat tegenslag niet altijd slecht hoeft te zijn. Na jarenlang onderzoek heeft ze een hoop best-practices verzameld en kan ze ons vertellen waarom het zo belangrijk is voor de ontwikkeling van welbevinden bij kinderen en volwassenen. Voor meer informatie, kijk hier haar TED Talk.

We zullen gedurende dit kenniscollege over prestaties dus een aantal theorieën samen doornemen. Bij elke theorie wordt de link gelegd met je eigen levenshouding op dit thema, wordt de vertaalslag gemaakt naar concrete lessen in de praktijk en hoor je hoe je het beste met ouders hierover in gesprek kunt gedaan. Naast verschillende modellen en theorieën, krijg je uiteraard een hoop best-practices mee om de volgende dag meteen aan de slag te gaan.

Een reeks colleges
Dit Kenniscollege is onderdeel van een reeks colleges rondom toegepaste positieve psychologie. Je kunt dit Kenniscollege volgen als los onderdeel, maar het sluit ook naadloos aan bij de andere colleges rondom positieve psychologie. Spreekt dit onderwerp je aan, kijk dan eens naar onze jaaropleiding Levenshoudingsgericht onderwijs.


Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht voor om uiterlijk twee weken voor aanvang het college te annuleren.

Leerdoelen

 • Je weet hoe het inzetten van de theorie van mindset bijdraagt aan een optimistische levenshouding;
 • Je weet dat mindset één onderdeel is van het komen tot prestaties;
 • Je weet dat hoop bestaat uit twee onderdelen;
 • Je kunt hoop meten bij jezelf en bij kinderen;
 • Je kunt hoop en optimisme vergroten in je klas;
 • Je weet het verschil tussen mindset en grit;
 • Je kunt “Grit” inzetten om prestaties te verhogen;
 • Je kunt een uitlegstijl of attributiestijl van kinderen herkennen;
 • Je kunt de theorie over positieve psychologie vertalen naar concrete lessen voor kinderen.

Trainer

Heleen Iordens

Heleen Iordens is trainer in levenshouding en innovatie bij Novilo en Feli-X. Daarnaast is ze o.a. yogadocente en moeder van drie jonge kinderen. Na de pabo, een master tot gedragsspecialist en een geweldige wereldreis, werd ze leerkracht op een school voor natuurlijk leren. De school had als pijlers; systemisch werken, NLP en oplossingsgericht werk, zodoende nam “levenshouding” een grote plek in, in haar onderwijs.

Vol passie en idealen heeft zij deze innovatieve school mee helpen opbouwen. Ze deelt haar opgedane inzichten graag met anderen, omdat ze aan den lijve ondervonden heeft hoe waardevol het is om je levenshouding te ontwikkelen: niet alleen voor kinderen, maar ook voor jezelf.


Online

Online

Je volgt deze opleiding, specialisatiemodule, kenniscollege of masterclass online via ZOOM. Je ontvangt voor aanvang de instructies hiervoor.
Back To Top