skip to Main Content

Kenniscollege Positieve Psychologie: Prestaties

 95,00

Clear selection

Beschrijving

Doelgroep: leerkrachten, intern begeleiders, innovatieve mensen in het onderwijs


Het veld van Positieve Psychologie komt steeds meer tot ontwikkeling. Martin Seligman is de grondlegger van deze stroming en heeft baanbrekend onderzoek verricht om ‘gewone’ mensen gelukkiger te maken. Deze stroming richt zich niet zozeer op het verhelpen van problemen, maar juist op het tot bloei komen je leven. Of zoals de titel van een boek van Martin Seligman luidt “Flourish: a visionary new understanding of happiness and well-being”. Aan de hand van zijn meest bekende onderzoeken nemen we je mee in de wereld van het PERMA-model.

Tijdens dit kenniscollege staat het onderdeel “prestaties” centraal.  Je kent ze wel: kinderen die ontzettend veel in hun mars hebben, maar telkens op school of thuis vastlopen en niet kunnen laten zien wat ze allemaal kunnen. Wat doe je dan? Er zijn verschillende bewezen effectieve strategieën die je kunt inzetten om vastgelopen kinderen weer “aan de gang” te krijgen. Hoewel die strategieën zeer handig en noodzakelijk zijn, gaan wij tijdens dit Kenniscollege over Prestaties de andere kant belichten. Hoe leer je kinderen preventief omgaan met presteren zodat ze niet vastlopen? Wat kun je doen om kinderen te laten ervaren dat hard werken leidt een goed gevoel? Het kunnen presteren en iets van jezelf neerzetten is een wezenlijk onderdeel van je welbevinden. Je goed voelen lukt niet als je alleen maar leuke en makkelijke dingen doet, daar horen uitdagingen en obstakels bij. In dit kenniscollege zullen we de link leggen tussen prestaties en welbevinden. We zullen kijken naar onderwerpen als mindset, hoop theorie, grit en afgeleiden van  cognitieve gedragstherapie. Als je eenmaal weet welke invloed bepaalde onderwerpen hebben op de prestaties van leerlingen, kun jij als begeleider beter inspelen op de behoefte die voor je ligt.

Een praktisch voorbeeld over een onderdeel is dat invloed heeft op prestaties is Grit. Angela Duckworth is onderzoeker aan PENN University en heeft dit fenomeen Grit (de kracht van doorzettingsvermogen en passie) onderzocht. Zij geeft aan dat je kinderen vanaf jonge leeftijd bewust kunt maken van het feit dat tegenslag niet altijd slecht hoeft te zijn. Na jarenlang onderzoek heeft ze een hoop best-practices verzameld en kan ze ons vertellen waarom het zo belangrijk is voor de ontwikkeling van welbevinden bij kinderen en volwassenen. Voor meer informatie, kijk hier haar TED Talk: .

We  zullen gedurende dit kenniscollege over prestaties dus een aantal theorieën samen doornemen. Bij elke theorie wordt de link gelegd met je eigen levenshouding op dit thema, wordt de vertaalslag gemaakt naar concrete lessen in de praktijk en hoor je hoe je het beste met ouders hierover in gesprek kunt gedaan. Naast verschillende modellen en theorieën, krijg je uiteraard een hoop best-practices mee om de volgende dag meteen aan de slag te gaan.

Een reeks kenniscolleges
Dit kenniscollege is onderdeel van een reeks kenniscolleges rondom toegepaste positieve psychologie. Je kunt dit kenniscollege volgen als los onderdeel, maar het sluit ook naadloos aan bij de andere kenniscolleges rondom positieve psychologie. Spreekt dit onderwerp je aan, kijk dan eens naar onze jaaropleiding Levenshoudingsgericht onderwijs.

Bij onvoldoende deelname behoudt Levanimo zich het recht om uiterlijk 2 weken voor de start het college te annuleren.

 

Competenties

Dit leer je:

 • de basisbeginselen van Positieve Psychologie
 • wat het PERMA-model is
 • wat welbevinden is en hoe je dit kunt verbeteren
 • levenshouding meten aan de hand van verschillende vragenlijsten
 • welke invloed het leveren van prestaties heeft op je niveau van welbevinden
 • hoe effectief inzetten van de theorie van mindset bijdraagt aan een optimistische levenshouding
 • dat hoop bestaat uit twee onderdelen en hoe je hoopvolle kinderen kunt herkennen
 • hoe je de kracht van hoop kunt inzetten in je klas
 • welke rol “Grit” speelt bij het komen tot prestaties
 • welke uitlegstijl of attributiestijl kinderen gebruiken om hun acties te verklaren
 • wat jij als begeleider kunt doen om prestaties te verbeteren bij kinderen
 • wat jij als begeleider aan kinderen kunt meegeven zodat zij zélf in staat zijn om tot betere prestaties te komen.  

 

Trainer

Milou Segersis een bevlogen leerkracht/directielid van de School of Understanding. Met haar master in Sociale Psychologie is ze nieuwsgierig van aard en oprecht geïnteresseerd in gedrag. Als leerkracht is ze gericht op ontwikkeling van de kinderen. Levenshouding en positieve psychologie spelen hierin een belangrijke rol. Zelf is ze hiervan een voorbeeld: Milou’s lijfspreuk is ‘be the change you want to see in the world’. Bij Levanimo is ze verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerlijn op het gebied van levenshouding. Ook verzorgt ze verschillende trainingen, waaronder de Specialisatiemodules, Kenniscolleges en de jaaropleiding Levenshoudingsgericht onderwijs. Daarbij combineert ze graag wetenschappelijke inzichten met best practices.

 

Locatie

Back To Top