skip to Main Content
088 208 0800

Een leerling helpen met een probleem dat niet bestaat

 

 

 

math
We gaan allemaal zo efficiënt mogelijk met onze tijd en energie om. Even boodschappen doen op weg naar huis vanuit werk is prettiger dan thuiskomen en dan nog op pad moeten. De combinatie levert immers winst op wat tijd en energie betreft.

Kijk dus als docent niet raar op als een cognitief getalenteerde leerling weigert om een manier van rekenen aan te leren, zoals bijvoorbeeld cijferen, wanneer het de leerling meer moeite kost om die manier aan te leren dan om de som uit het hoofd op te lossen. Waarom zou je meer tijd steken in iets wat al heel goed gaat en vlugger kan?

Terugkomend op het thema van vorige week: Je geeft als docent een oplossing voor een probleem dat de leerling niet heeft. . En het is nog meer werk ook!

De beste manier is dan ook om de leerling wél een probleem te laten ervaren. Dit kan door moeilijkere opgaven en/of de leerling minder tijd te geven voor het maken van de opgaven. Zo vergroot je de kans dat de leerling de nieuwe strategie gaat toepassen, omdat deze in de nieuwe situatie wel waardevol blijkt.

Back To Top