skip to Main Content
088 0200 300

Communiceren naar ouders

Hoe kun je als school het beste communiceren met de ouders van je leerlingen?

Een aantal best-practices…

Wanneer een leerling geplaatst wordt in een verrijkingsprogramma, willen ouders
vaak graag extra informatie. Het is van daaruit aan te bevelen om minimaal eenmaal
per jaar, aan het begin van het schooljaar, een ouderavond te houden waarin je de
hoofdlijnen van het doel en beleid uiteenzet en inhoudelijk ingaat op wat de keuzes
ten aanzien van verrijking zijn. Daarnaast is het aan te raden om een eventuele
aanvullende informatieavond te (laten) organiseren waarin de ouders advies krijgen
wat ze met hun (hoog)begaafde kind in de thuissfeer kunnen doen. Er rijzen vaak
veel vragen bij ouders na de diagnose. Hoe meer de ouders bij het proces betrokken
worden, hoe beter de kinderen in de praktijk te begeleiden zijn.

Back To Top