skip to Main Content
088 0200 300

De lange termijn opgedeeld

Korte termijn doelen stellen

 

Leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs zijn doorgaans niet bezig met de lange termijn. Dit heeft voornamelijk te maken met de hersenontwikkeling van kinderen. Het vermogen te plannen op de lange termijn wordt pas laat in de puberteit ontwikkeld.
Daarom is het van belang om hier in het onderwijs rekening mee te houden.
Als leerkracht en begeleider is het jouw taak de lange termijn van de leerling in het oog te houden door te zorgen voor consequenties, zowel positief als negatief, op de korte termijn.
Zorg dat ongewenst gedrag direct een negatieve consequentie heeft voor de leerling, maar zorg er ook voor dat de leerling snel positieve effecten ervaart van gewenst gedrag of wanneer hij of zij het ongewenste gedrag niet meer laat zien.
Op deze wijze opereer je binnen de belevingswereld van de leerling en help je hem of haar ook op de lange termijn.

Back To Top