skip to Main Content
088 208 0800

Gedrag en de consequenties ervan

Geen aandacht bij straf

Om de verantwoordelijkheid terug te krijgen bij de leerling is het van belang dat de leerling de juiste consequenties ondervindt bij gewenst en ongewenst gedrag. Gewenst gedrag wordt vaak als vanzelfsprekend ervaren door volwassenen, want ‘zo hoort het nu eenmaal‘.

Echter als een kind zich gedraagt en goed luistert en daarbij de consequentie ervaart dat de ouder of leerkracht hem of haar min of meer links laat liggen en meer aandacht heeft voor de broer, zus, of klasgenoot die beduidend minder braaf is, dan is het niet vreemd dat de conclusie vaak is dat goed gedrag niet veel oplevert. Hoe slimmer het kind, hoe sneller deze conclusie wordt getrokken en het gedrag in kwaliteit af zal nemen.

Elk kind heeft behoefte aan liefde en aandacht en zal een werkende strategie zoeken om dit te krijgen. Ongewenst gedrag werkt in de dagelijkse praktijk vaak het beste. Immers dan, wanneer het kind zich van zijn minder brave kant heeft laten zien, wordt er bezorgd met het kind gepraat en wordt er ruimte en tijd gecreëerd om dit gedrag beter te maken. Kijk dus niet raar op als alle goed bedoelde gesprekken met het kind en de vele beloften tot beterschap niets uithalen. Het kind krijgt immers al exact wat het hebben wil. Mensen zijn van nature niet geneigd om hun gedrag te veranderen, tenzij ze problemen gaan ondervinden van dit gedrag. Pas dan komen ze in actie.

Ongewenst gedrag moet worden beantwoord met een consequentie die vervelend is voor het kind, zoals een kwartier nablijven. Zorg ervoor dat bij het geven van de consequentie zo min mogelijk aandacht wordt gegeven, immers willen we niet dat deze aandacht opweegt tegen het kwartier nablijven in het rekensommetje dat het kind in het hoofd maakt. Pas als de balans doorslaat naar ‘als ik dit doe, dan heb ik een probleem‘ zal het kind na gaan denken over een gedragsverandering. Wanneer er aan de andere kant van de balans liefde en aandacht wacht voor het kind, wanneer het gewenst gedrag vertoont zal deze verandering des te sneller optreden.

Wil je meer weten over dit onderwerp?

In onze training Klassenmanagement voor leerkrachten staat dit principe centraal. Dit kan bij jou op school worden verzorgd voor het hele team of individueel worden gevolgd op onze cursus locatie in Utrecht

Voor ouders is er onze online training 7 Uitdagingen.

Back To Top