skip to Main Content

Omgaan met intensiteit en expressie van intensiteit

In deze nieuwe module gaan we in op begaafdheid begrepen als ‘intensiteit van beleving en complexiteit van betekenisgeving’. Vervolgens stellen we de vraag centraal “Hoe om te gaan met intensiteit en complexiteit”? Hier komen mindfulness en de uitgebreid onderbouwde, positieve effecten van deze praktijk en aanverwante filosofie om de hoek kijken. We begrijpen mindfulness mede als omgangsvorm met én ervaring van intensiteit. Mindfulness is niet zozeer waardevol om intensiteit van beleving te verlagen of elimineren, wél om duurzaam, waarderend en structureel te leren omgaan met intensiteit. Soms ook om intensiteit op ervaringsniveau op prettige, verwelkomende wijze te stimuleren. Alle met doel draagkracht te vergroten en draaglast te leren herkennen en begeleiden.

Verder begrijpen we het streven naar zingeving als kenmerkend van begaafde personen en de wijze waarop zij al denkende, doende, voelende en verbindende betekenis geven aan zichzelf, anderen en leven. Zingeving wordt begrepen als het hebben van een autonome en inherent verbonden plek in een groter geheel en het ontwikkelen van persoonlijke waarden die actief in de wereld en in interactie met omgeving waargemaakt worden. Zingeving is zo bekeken een houdbare, duurzame expressievorm van intensiteit, een wijze van intens-zijn en intensiteit leven die als zingevend wordt ervaren.
Waarbij mindfulness en mindful in het leven staan de voortgaande zorg kunnen bieden om zingeving intens te uiten, te ervaren en te delen. Bewust begaafd leven wordt begrepen als zowel het onderhouden van balans als het aangaan van groeidynamiek. Zo benaderen we de drieluik ‘herkenning van, omgaan met en expressie van intensiteit’ vanuit eenfilosofie over verbinding, samenhang en groei (zingeving) en werkzame praktijk en zorg (mindfulness).

Deze module kan gevolgd worden door ouders,  begeleiders of zorgprofessionals (coaches, psychotherapeuten, psychologen) en leerkrachten in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Leerdoelen

Als deelnemer ontwikkel je een rijk gevarieerd, van duurzame verbanden voorzien begrip van en voor begaafdheid. Een doorvoeld en geoefend begrip dat in de begeleidingspraktijk en persoonlijk van grote meerwaarde zal zijn.

  • Je visie op grote lijnen ontwikkelt en je bewustzijn van subtiele ervaringen verfijnt.
  • Je herkent via welke dynamiek en samenhang bepaalde prikkels (stimuli) samengaan met specifieke gedragspatronen, gedachtepatronen, relationele uitdagingen en emotionele veranderingen. Dit begrip en de daaraan verwante aandachts-oefeningen (om zorgzaam, gericht op balans en vrijheid, om te gaan met deze dynamiek) dragen bij aan zelfvertrouwen, aan kwaliteit van relaties binnen en buiten de begeleidingspraktijk en effectieve, creatieve besluitvorming.
  • Je leert emoties, gedachten en (gedrags)neigingen herkennen. De informatie die je uit deze bewuste herkenning en opmerkzaamheid kunt halen schat je op waarde en geef je positief, als in ontwikkelgericht betekenis
  • Je leert emotionele logica (verwant aan gedrag of bijvoorbeeld betekenisgeving) op waarde te schatten en vertaalt dit naar concrete oefeningen, methoden, zienswijzen en benaderwijzen binnen de begeleidingspraktijk
  • Je leert situaties, conflicten en dilemma’s vanuit een ‘en/en’ perspectief, vanuit samenhang en verbondenheid te benaderen. Dit vertaalt zich naar soepelheid in begripsvermogen, naar empathie richting jezelf en je omgeving en naar zowel acceptatie van hetgeen niet binnen je invloedssfeer ligt als waardering van de invloed die je hebt en die je voelt
  • Als begeleider leer je aandachtig aanwezig te zijn bij én open te staan richting zowel de intensiteit van jezelf als van de ander. Dit draagt significant bij aan een prettige werkrelatie en onderling vertrouwen binnen de begeleiding.

Data & Locatie

De opleiding bestaat uit een 3-tal dagen met tussenpozen van een aantal weken om de gelegenheid tot het maken van opdrachten te krijgen. We starten om 09:30 uur en we stoppen om 16:30 uur.
Zorg ervoor dat je om 09:00 uur aanwezig bent voor een soepele start van de dag. Voor lunch, koffie en thee wordt gezorgd.

Wordt binnenkort ingepland, wil je als eerste de studiegids ontvangen: mail naar info@novilo.nl

Deze module vindt plaats bij Feniks Talent: Ravellaan 13 te Utrecht.

Lotte van Lith

Lotte van Lith

Lotte specialiseert zich via haar praktijk ‘A lot of complexity’ en studie in emotionele ontwikkeling, in begaafdheid & gevoeligheid, persoonlijkheidsontwikkeling en positieve desintegratie (de theorie en het proces). Ze fungeert als coach voor begaafd-gevoelige volwassenen. Lotte organiseert workshops, trainingen en studiedagen en verzorgt lezingen op internationaal niveau. Lotte is gespecialiseerd in de theorie van positieve desintegratie van Dabrowski en in begaafdheid en emotionele ontwikkeling. Onlangs won zijn de Mensa Award voor haar werk.

Ervaringen

Lotte verzorgt voor het eerst deze specialisatiemodule. We zijn benieuwd naar uw ervaringen!

Back To Top