skip to Main Content

Omgaan met intensiteit en expressie van intensiteit

Tijdens deze specialisatiemodule focussen we ons op een drietal prachtige onderwerpen – begaafdheid, zingeving en mindfulness. We leren de onderwerpen afzonderlijk van elkaar én in samenhang kennen.

Wat is mooier dan begaafde personen de draagkracht te zien ontwikkelen om hun creativiteit te verwezenlijken?

In deze module hebben we zorgvuldig oog voor hoe om te gaan met intensiteit, zoals deze vaak als kenmerkend voor begaafdheid wordt begrepen. Hier komt mindfulness om de hoek kijken. We begrijpen mindfulness mede als omgangsvorm met én ervaring van intensiteit. Mindfulness als praktijk is niet zozeer waardevol om intensiteit van beleving te verlagen of elimineren, wél om waarderend en zorgzaam om te leren gaan met intensiteit. Soms ook om intensiteit op ervaringsniveau op prettige, verwelkomende wijze te stimuleren. Alle met doel draagkracht te vergroten en draaglast te leren herkennen en begeleiden.

Streven naar diepe zingeving benaderen we tevens als kenmerkend voor begaafde personen. Zingeving wordt begrepen als het hebben van een autonome én verbonden plek, zowel gevoelsmatig binnen de eigen ervaring als binnen een groter, maatschappelijk geheel. Zingeving leren we kennen als een te koesteren ervaring van intensiteit, een wijze van intens-zijn en intensiteit leven, die als zingevend wordt ervaren. Mindfulle zelfzorg en begeleiding bieden voortgaande zorg om zingeving intens te uiten, te ervaren en te delen.

Bewust begaafd leven is zowel het onderhouden van balans als het assertief aangaan van groeidynamiek. We benaderen de drieluik herkenning van, omgaan met en expressie van intensiteit vanuit een filosofie over verbinding, samenhang en groei (zingeving) en werkzame praktijk en zorg (mindfulness).  

Om onderstaande opzet te verwezenlijken, gaan we tijdens de driedaagse actief aan de slag met ervaringsgerichte oefeningen.

Voor wie is deze module geschikt?
Deze module kan gevolgd worden door ouders,  begeleiders of zorgprofessionals (coaches, psychotherapeuten, psychologen) en leerkrachten in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Leerdoelen

Eindresultaat & competenties

  • Je visie op begeleiding op grote lijnen ontwikkelt en je bewustzijn van subtiele ervaringen verfijnt.
  • Je hebt oefeningen in handen die je kunt inzetten om zingeving te stimuleren en onderzoeken.
  • Je leert onderzoekend en waarderend aandacht te hebben voor gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen, een bewustwording die zich ook in de begeleidingspraktijk vertaalt naar meer zorgvuldigheid en persoonlijk, open contact
  • Je leert emotionele logica op waarde te schatten en vertaalt dit naar concrete benaderwijzen binnen de begeleidingspraktijk
  • Je wordt gestimuleerd om situaties, conflicten en dilemma’s vanuit een ‘en/en’ perspectief, vanuit samenhang en verbondenheid te benaderen. Dit vertaalt zich naar soepelheid in begripsvermogen, naar empathie richting jezelf en je omgeving en naar zowel acceptatie van hetgeen niet binnen je invloedssfeer ligt als waardering van de invloed die je hebt en die je voelt
  • Je leert aandachtig aanwezig te zijn bij én open te staan richting zowel de intensiteit van jezelf als van de ander.
  • Je hebt inspiratie opgedaan om binnen je begeleiding coachees of leerlingen te stimuleren tot positieve psychische groei
  • Tenslotte sta je bewuster, meer ontvankelijk en vertrouwensvol in het leven.

 

Praktische informatie

De opleiding bestaat uit een 3-tal dagen met tussenpozen van een aantal weken om de gelegenheid tot het maken van opdrachten te krijgen. We starten om 09:30 uur en we stoppen om 16:30 uur.

Zorg ervoor dat je om 09:00 uur aanwezig bent voor een soepele start van de dag. Voor lunch, koffie en thee wordt gezorgd. Op de volgende data zal de specialisatiemodule gaan plaatsvinden:

9 april 2019
14 mei 2019
11 juni 2019

Investering
Deze specialisatiemodule kost € 795,- te betalen vóór start van de module. Indien je je inschrijft en betaalt vóór 1 augustus 2019 krijg je een vroegboekkorting en betaal je € 695,-.
Als beroepsopleiding is deze opleiding vrijgesteld van BTW.

Locatie:
Novilo B.V.
Europalaan 400
3526 KS Utrecht
(het pand heet ‘Kan-Toren’)

+31 (0) 88-208 0800
info@novilo.nl

Meer informatie over route en parkeren

Lotte van Lith

Lotte van Lith

Lotte specialiseert zich via haar praktijk ‘A lot of complexity’ en studie in emotionele ontwikkeling, in begaafdheid & gevoeligheid, persoonlijkheidsontwikkeling en positieve desintegratie (de theorie en het proces). Ze fungeert als coach voor begaafd-gevoelige volwassenen. Lotte organiseert workshops, trainingen en studiedagen en verzorgt lezingen op internationaal niveau. Lotte is gespecialiseerd in de theorie van positieve desintegratie van Dabrowski en in begaafdheid en emotionele ontwikkeling. Onlangs won zijn de Mensa Award voor haar werk.

Ervaringen

“Zo verhelderend en intens. Tegelijk ook concreet en toepasbaar. Je wordt zo heerlijk aan het werk gezet. Oversteeg de verwachting, dank!”

“Veel handvatten waar ik iets mee kan!”

“Kleine groep, open sfeer, fijne opdrachten om te doen.”

“Heel fijn. Mooie afwisseling tussen info, opdrachten en uitwisseling. Fijn veel diepgang, veel kennis en een open houding.”

“Intiem en vakkundig. Graag meer dagen dan 3, bijvoorbeeld 5.”

Back To Top