skip to Main Content

Leren filosoferen (met meer- en hoogbegaafde kinderen en jongeren): De kunst van het denken

Hoe stimuleer je meer- een hoogbegaafde kinderen/jongeren om vragen in te brengen die ze graag willen onderzoeken? Welke vragen zijn (on)geschikt om over te filosoferen? Wat zijn kenmerken, voorwaarden en resultaten van een filosofisch onderzoeksgesprek? En hoe stel je jezelf op als gespreksleider? Met filosofische onderzoeksgesprekken stimuleert u uw leerlingen om samen nieuwe inzichten te ontwikkelen, ook vanuit de lesstof. Bovendien leren ze door deze leermethode elkaar en zichzelf beter kennen.

Rudolf Kampers verzorgt de specialisatiemodule Leren filosoferen waarin je met theorie en praktische oefeningen leert om onderzoeksgesprekken te leiden in de (plus-)klas. Gedurende deze module bestudeer je enige literatuur. Tijdens de bijeenkomsten werk je samen in praktische opdrachten en oefengesprekken. Je onderzoekt betekenisvolle vragen, ontwikkelt een onderzoekende houding en verwerft een aantal socratischebasisvaardigheden.

Bij deze module ontvang je het boek: Filosoferen aan de keukentafel.

Bekijk de studiegids

Leerdoelen

Na deze module ben je in staat om filosofische gesprekken te voeren met (meer- een hoogbegaafde) kinderen en jongeren. In die gesprekken begeleid je de leerlingen bij het vinden van nieuwe inzichten en handelingsperspectieven. Je leert deze leermethode toe te passen binnen verschillende vakgebieden en contexten. Dit vereist verwerving van een reeks competenties.

De gespreksleider:

 • is vertrouwd met de uitgangspunten van de socratische methode, zoals beschreven in het boek/de cursusgids Filosoferen aan de keukentafel (Kampers & Ruiter, Scriptum 2015)
 • past deze kennis in het gesprek toe zonder inhoudelijke overwegingen aan te reiken
 • geeft de leerlingen duidelijke spelregels en instructies
 • structureert, faseert en regisseert het groepsdenkproces en houdt orde, rust en overzicht
 • brengt de leerlingen tot welwillend en vrijmoedig denken en spreken
 • is een voorbeeld in:
  • het waarderen en inspireren van de leerlingen
  • het initiëren van betrokkenheid en samenwerking
  • een kritische, open en onderzoekende houding
  • nauwkeurig luisteren
  • het zich verplaatsen in gedachten, gevoelens en verlangens van anderen
  • het bewaken van eenduidigheid en het stellen van vragen
  • een beknopte en concrete spreektrant
 • brengt de leerlingen ertoe hun oordeel voor de duur van het onderzoek op te schorten
 • waarborgt de inhoudelijke voortgang zonder dat de leerlingen fases overslaan of vroegtijdig definities formuleren
 • bewerkstelligt dat het onderzoek van de leerlingen tevens een zelfonderzoek is
 • werkt met verschillende soorten hulpvragen en verschillende vormen van feedback
 • is in staat vooronderstellingen te onderscheiden
 • leidt adequaat af wat leerlingen bezighoudt en formuleert daarmee corresponderende vragen
 • heeft oog voor groepsdynamiek en is sensitief in verbale en non-verbale communicatie
 • waarborgt een atmosfeer van vertrouwen en relatieve veiligheid
 • reageert adequaat op signalen van onveiligheid
 • waarborgt afstand van kortetermijnbelangen en zorgen van alledag
 • bewaart distantie ten aanzien van de leerlingen

Praktische informatie

De opleiding bestaat uit een 3-tal dagen met tussenpozen van een aantal weken om de gelegenheid tot het maken van opdrachten te krijgen. We starten om 09:30 uur en we stoppen om 16:30 uur.

Zorg ervoor dat je om 09:00 uur aanwezig bent voor een soepele start van de dag. Voor lunch, koffie en thee wordt gezorgd. Op de volgende data zal de specialisatiemodule gaan plaatsvinden:

10 april 2019
8 mei 2019
29 mei 2019

Investering
Deze specialisatiemodule kost € 795,- te betalen vóór start van de module. Indien je je inschrijft en betaalt vóór 1 februari 2019 krijg je een vroegboekkorting en betaal je € 695,-.
Als beroepsopleiding is deze opleiding vrijgesteld van BTW.

Locatie:
Novilo B.V.
Europalaan 400
3526 KS Utrecht
(het pand heet ‘Kan-Toren’)

+31 (0) 88-208 0800
info@novilo.nl

Meer informatie over route en parkeren

Rudolf Kampers

Rudolf Kampers

Rudolf Kampers verzorgt sinds 2007 workshops en cursussen in socratische gespreksvoering vanuit de maatschap Leren Filosoferen. Daarnaast leidt hij socratische gesprekken in bedrijven en in het onderwijs. Hij werkt parttime als docent filosofie op het Coornhert Lyceum in Haarlem en als onderzoeker/trainer in socratische gespreksvoering aan de Thomas More Hogeschool in Rotterdam (pabo).

Samen met zijn compagnon Jan Ewout Ruiter schreef Rudolf Filosoferen aan de keukentafel (Scriptum 2015). Het boek staat vol praktische tips en opdrachten die u zelf of samen met uw leerlingen kunt uitvoeren.

Over zijn doelen en motivatie zegt Rudolf: “Met mijn inspanningen beoog ik de lust tot onderzoek, ofwel het plezier in leren, een impuls te geven, zowel voor leerlingen als leraren. Kritisch denken, vragen stellen, goed luisteren, een open houding en het gezamenlijk creëren van kennis zijn wat mij betreft de belangrijkste sleutels. Sleutels die niet alleen tot meer leerplezier leiden, maar ook tot verbinding en zelfkennis.”

Laat leerlingen betekenisvolle vragen met elkaar onderzoeken!

Investering

Deze specialisatiemodule Leren filosoferen kost €795,- te betalen vóór aanvang van de module. Je ontvangt op de eerste dag het boek ‘Filosoferen aan de keukentafel’ en alle hand outs. Indien je je inschrijft en betaalt vóór 1 januari 2019 krijg je een vroegboekkorting en betaal je €695,-.  

Als beroepsopleiding is deze opleiding vrijgesteld van BTW.

Back To Top