skip to Main Content
088 0200 300

Structureel signaleren

cartoon-creative-condition_final

Zorg dat signalering van meer- en hoogbegaafdheid een structureel onderdeel is van je schoolbeleid. Om dit objectief te doen zijn er een aantel instrumenten in omloop die je kunt aanschaffen zoals de SIDI-3 of de DHH. In het geval jouw school nog geen ervaring heeft met talentonderwijs is het verstandig zo een instrument te gebruiken. In het geval er wel ervaring aanwezig is zul je zien dat je meer en meer het signaleringsinstrument los kunt laten, omdat leerkrachten in staat zijn deze leerlingen te ‘zien’.

Wanneer je al bij de intake van een leerling vragen stelt met betrekking tot meer- en hoogbegaafdheid heb je al vroeg een indicatie. Verder kun je elk schooljaar een screening houden. Op deze wijze elimineer je het risico dat leerlingen bijvoorbeeld in groep drie bekend staan als meerbegaafd, maar vervolgens in groep vier onderduiken en niet meer als zodanig worden herkend.

In onze training Beleid kun je hier meer over leren.

Back To Top