skip to Main Content
088 208 0800

Het belang van talentbeleid (14-7-2014)

Hoe de terugkoppeling wordt gerealiseerd tussen plusklas en regulier moet worden opgenomen in het beleidsplan van de school. Beleid is vaak iets waar pas over na wordt gedacht als er zaken niet duidelijk zijn. Scholen starten vol goede moed met…

Lees Meer

Structureel signaleren

Zorg dat signalering van meer- en hoogbegaafdheid een structureel onderdeel is van je schoolbeleid. Om dit objectief te doen zijn er een aantel instrumenten in omloop die je kunt aanschaffen zoals de SIDI-3 of de DHH. In het geval jouw…

Lees Meer

Stel als school duidelijke prioriteiten aan je doelen

Plaats in het beleid de vaardigheidsdoelen duidelijk boven de inhoudsdoelen. Belangrijk is dat de leerling vaardigheden opdoet als leren omgaan met tegenslag en het aanwenden van het geheugen. Ondergeschikt daaraan is de inhoud. Beslis welke vaardigheidsdoelen voor jullie school belangrijk…

Lees Meer

Doelen

Zorg dat de doelen expliciet worden uitgelegd in het beleidsplan. Geef aan welke doelen de school nastreeft en hoe dat concreet gebeurt. Leg ook uit welke doelen prioriteit hebben, zodat hier met ouders, leerlingen en teamleden geen misverstanden over kunnen…

Lees Meer
Back To Top