skip to Main Content
088 208 0800

Het belang van talentbeleid (14-7-2014)

14-7-2014

Hoe de terugkoppeling wordt gerealiseerd tussen plusklas en regulier moet worden opgenomen in het beleidsplan van de school. Beleid is vaak iets waar pas over na wordt gedacht als er zaken niet duidelijk zijn. Scholen starten vol goede moed met talentonderwijs en komen er gaandeweg achter, vaak door misverstanden in de communicatie, dat er belangrijke zaken onvoldoende zijn geregeld. De besproken terugkoppeling is er een van de velen. Dit is heel begrijpelijk. Liever ga je als school of als docent aan de slag in plaats van dat je met het team of werkgroep een papieren document gaat zitten bedenken. Bovendien hebben docenten het al druk genoeg.

Toch is een goede voorbereiding hier het halve werk. Door duidelijk op papier te hebben wat je als school wilt bereiken en hoe én door te beschrijven wie er binnen school verantwoordelijkheid draagt voor de verschillende aspecten van het beleid kun je talentonderwijs een permanent plekje geven binnen je school.

In onze kennismodule en training Beleid wordt uitgebreid verteld welke onderdelen er in je beleid voor talent moeten voorkomen. De praktijk wijst uit dat hiermee het overgrote deel van problemen en misverstanden wordt voorkomen.

Back To Top