skip to Main Content
088 0200 300

Begeleiden naar ontwikkelingsgerichtheid

Bij het begeleiden richting ontwikkelingsgerichtheid is empathie erg
belangrijk. Je begint niet meteen met een huilend teleurgesteld kind te roepen
wat het kan doen om het beter te maken. Je toont begrip voor de situatie, je
leeft je in en vervolgens ga je samen kijken wat er gedaan kan worden om het
beter te maken en wat jij als begeleider kan doen om het kind hierin te helpen
en te steunen.

Focus hierbij weer op de inzet, strategie en resultaat. De eerste twee zijn
heel ontwikkelings-gericht van aard. Geef feedback op de inzet en als die al
heel goed is, kijk dan naar de strategie. Wat kan daar nog aan verbeterd
worden. Hier zie je meteen al een manier om met een perfectionistisch kind om
te gaan. Deze focust te veel op het eindresultaat. Beter is om het kind die
perfectionistische inslag te laten richten op inzet en strategie, zodat het
leert om met de beste manier het mooiste eindresultaat te behalen.

Back To Top