skip to Main Content
088 0200 300

Stel als school duidelijke prioriteiten aan je doelen

Plaats in het beleid de vaardigheidsdoelen duidelijk boven de inhoudsdoelen. Belangrijk is dat de leerling vaardigheden opdoet als leren omgaan met tegenslag en het aanwenden van het geheugen. Ondergeschikt daaraan is de inhoud. Beslis welke vaardigheidsdoelen voor jullie school belangrijk…

Lees Meer

Slim belonen

Wanneer je beloont is het van belang te belonen op zo een manier dat de leerling dit waardeert. Een energieke leerling die graag in het middelpunt van belangstelling staat zal niet enorm warm lopen voor een uur vrij lezen als beloning.

Lees Meer

Motiveren door beloning?

Het belonen van een kind of een beloning in het vooruitzicht stellen wanneer een kind aan het werk gaat wordt nog wel eens gezien als ‘omkoping’. Het zou een zwaktebod zijn van de begeleider om op deze wijze een kind in beweging te brengen. Veel beter is het om te appelleren aan de intrinsieke motivatie van het kind, maar het gebrek hieraan is juist de reden dat het kind niet in beweging komt.

Lees Meer

Wat bedoel je met ‘saai’…?

Stof kan voor een leerling te moeilijk zijn, te makkelijk of gewoonweg niet interessant. Als leerkracht hoor je deze woorden echter zelden. Wat je wel vaak hoort is ‘saai’, waarbij je als docent wordt geacht hier iets aan te doen.

Lees Meer

Wat kun je doen om een leerling te motiveren?

Wat gebeurt er nu in het hoofd van een kind, of elk mens eigenlijk, als er ongewenst gedrag wordt vertoond? Je kan het bekijken als een weegschaal, waarbij de ene kant van de weegschaal wordt gevuld met motivaties die ongewenst gedrag naar voren brengen en de andere kant van de weegschaal wordt gevuld met motivaties die gewenst gedrag naar voren doen komen.

Lees Meer

Omgaan met een negatieve overtuiging

We weten dat wanneer we een negatieve overtuiging bespeuren bij een leerling, deze niet zomaar is om te zetten in een positieve overtuiging. Maar als leerkracht moet je wel in gesprek met de leerling, de twee kern principes voor succes…

Lees Meer

Het geheugen trainen van je kind

Leg uit dat zowel de begripsroute als de geheugenroute even belangrijk zijn om goed te kunnen leren. De neiging zal misschien bestaan om de wereld aan te passen aan het kind en bijvoorbeeld naar de leerkracht toe te gaan om…

Lees Meer
Back To Top