skip to Main Content
088 0200 300

Motiveren door beloning?

Het belonen van een kind of een beloning in het vooruitzicht stellen wanneer een kind aan het werk gaat wordt nog wel eens gezien als ‘omkoping’. Het zou een zwaktebod zijn van de begeleider om op deze wijze een kind in beweging te brengen. Veel beter is het om te appelleren aan de intrinsieke motivatie van het kind, maar het gebrek hieraan is juist de reden dat het kind niet in beweging komt.

Intrinsieke motivatie bouw je op door te (her)ontdekken dat leren leuk kan zijn. Dat het ook soms spannend is omdat misschien niet alles in eén keer goed gaat. Als het na veel inzet dan toch lukt dan voelt dat prettig. Zo’n succes smaakt naar meer! De positieve ervaring komt eerst en dan komt de intrinsieke motivatie pas op gang. Stel dus gerust een beloning in het vooruitzicht als het kind daardoor in beweging komt. Alleen vanuit die beweging komt het kind weer tot leren.

Volgende week een tip over hoe je het beste kunt belonen.

Ben je geïnteresseerd in hoe een leerling te motiveren?
Klik hier voor informatie over onze workshop ‘Motivatie in het onderwijs’

Back To Top