skip to Main Content
088 208 0800

Slim belonen

Wanneer je beloont is het van belang te belonen op zo een manier dat de leerling dit waardeert. Een energieke leerling die graag in het middelpunt van belangstelling staat zal niet enorm warm lopen voor een uur vrij lezen als beloning.

Lees Meer

Motiveren door beloning?

Het belonen van een kind of een beloning in het vooruitzicht stellen wanneer een kind aan het werk gaat wordt nog wel eens gezien als ‘omkoping’. Het zou een zwaktebod zijn van de begeleider om op deze wijze een kind in beweging te brengen. Veel beter is het om te appelleren aan de intrinsieke motivatie van het kind, maar het gebrek hieraan is juist de reden dat het kind niet in beweging komt.

Lees Meer

Wat bedoel je met ‘saai’…?

Stof kan voor een leerling te moeilijk zijn, te makkelijk of gewoonweg niet interessant. Als leerkracht hoor je deze woorden echter zelden. Wat je wel vaak hoort is ‘saai’, waarbij je als docent wordt geacht hier iets aan te doen.

Lees Meer

Wat als je kind het moeilijk krijgt op het voortgezet onderwijs?

Als een hoogbegaafde leerling vastloopt, dan is dat in de meeste gevallen in de derde of vierde klas van het voortgezet onderwijs. Zowel op de basisschool als op de middelbare school heeft het kind met slechts één strategie volstaan. ‘Ik kijk ernaar en ik weet het..
In de derde en vierde klas van het voorgezet onderwijs gaat het tempo ineens omhoog en wordt ook de hoeveelheid werk groter, met als gevolg dat voor het eerst in zijn of haar leven uw kind ondervindt hoe het is als de strategie niet meer werkt.

Lees Meer

Maak je kind eigenaar van het eigen proces

Docenten kunnen binnen het onderwijs de leerling wat loslaten als zijn of haar schoolresultaten dit toelaten. Als ouder kun je dit principe thuis ook toepassen. Spreek met je kind bij aanvang van het schooljaar af dat er consequenties vastzitten aan het niveau van de cijfers die het haalt.

Lees Meer

Stappen naar ontwikkelingsgerichtheid

Er is één kernvraag die het verschil maakt tussen een slachtoffer en een ontwikkelingsgericht persoon. "Wat ga jij doen om het beter te maken?" Heel duidelijk hier is de jij. Niet 'wat moet er aan de wereld veranderen?', maar 'wat…

Lees Meer

Hiaten voorkomen, opsporen en oplossen

Bij hiaten zijn er drie dingen van belang. Voorkomen, opsporen en oplossen. Bij het voorkomen zie je al in de eerste klas dat leerlingen met hiaten van de basisschool afkomen. Als voorbeeld uit de praktijk waren er leerlingen in de…

Lees Meer
Back To Top