skip to Main Content
088 208 0800

Wat bedoel je met ‘saai’…?

Stof kan voor een leerling te moeilijk zijn, te makkelijk of gewoonweg niet interessant. Als leerkracht hoor je deze woorden echter zelden. Wat je wel vaak hoort is ‘saai’, waarbij je als docent wordt geacht hier iets aan te doen.

Vraag door wanneer je dit woord hoort en probeer te achterhalen wat de leerling nu precies bedoelt. Is de stof te moeilijk, dan moeten er kleinere stappen worden genomen. Is de stof te makkelijk, dan kun je er bij deze leerling wellicht sneller doorheen. Geeft de leerling aan dat hij of zij de stof oninteressant vindt, dan is dat heel jammer voor de leerling. Zorg altijd dat de leerling verantwoordelijk blijft voor zijn/haar proces en trap er als leerkracht niet in om harder te gaan rennen omdat het ‘saai’ zou zijn.

Ben je geïnteresseerd in hoe een leerling te motiveren?
Klik hier voor informatie over onze workshop ‘Motivatie in het onderwijs’ 

Back To Top