skip to Main Content
088 208 0800

Het geheugen trainen van je kind

Leg uit dat zowel de begripsroute als de geheugenroute even belangrijk zijn om goed te kunnen leren. De neiging zal misschien bestaan om de wereld aan te passen aan het kind en bijvoorbeeld naar de leerkracht toe te gaan om te pleiten voor minder geheugen opdrachten. Echter verlaag je hiermee wel de kans van je kind om later succesvol de HAVO of VWO af te ronden. Het fnuikende hierbij is dat wanneer een kind van het VWO terug moet naar de HAVO, omdat zijn geheugen niet goed genoeg is ontwikkeld, het vaak alleen maar slechter gaat omdat op de HAVO nog meer de nadruk wordt gelegd op reproduceren en nog minder op inzicht dan op het VWO. In het slechtste geval moet het kind dan naar het VMBO waar de situatie alleen maar nog erger wordt.

Geef ook hier weer feedback op inzet, strategie en eindresultaat. Het geeft niet als het cijfer voor de topografie toets tegenviel. Het gaat erom of het kind zijn best heeft gedaan. Je kan dan samen kijken of een andere strategie misschien tot betere resultaten leidt. Ondersteun ook het nut van geheugen en benadruk dit. Als het kind van het nut doordrongen is zal het op een later moment minder voor verrassingen komen te staan. Je kan ook zorgen voor situaties die aanspraak maken op het geheugen van het kind. Als ouder ben je wellicht geneigd je kind te ontzien wat betreft geheugen als het daar niet goed in is. Maar geef het kind eens dubbele opdrachten mee in plaats van eén ding tegelijk. Je kan ze naar boven sturen om niet eén maar twee dingen voor je te pakken. Zo kan je al bij een driejarig kind op een basisniveau met het geheugen bezig zijn. Je kan ook liedjes instuderen voor een feestje of meedoen aan geheugen spelletjes op tv.

Leg uit dat het belangrijk is om de tafels goed in het hoofd te hebben. Vooral later zal het kind veel voordelen hebben wanneer het bepaalde zaken snel uit kan rekenen. Een manier om te kijken of je kind de tafels heeft geautomatiseerd is door op een reken opdracht een tijdslimiet te zetten. Als een kind er te lang over doet, dan blijkt daaruit dat het nog te veel de sommen berekent en de tafels niet goed in het geheugen heeft opgeslagen.

Denk bij spelletjes die je kan doen om het geheugen te trainen aan Memory, Ik ga op reis en ik neem mee, Laatste letter eerste letter. Hier kan je aan het einde van de woorden reeks kijken of je samen weer terug kan redeneren wat alle woorden ook weer waren die langs kwamen. Je kan blind woorden bingo doen. Hierbij schrijven de kinderen een aantal woorden op papier en geven dat briefje aan hun buurman. Als op tv of in een film eén van die woorden voorbij komt roept het kind wat dat woord heeft opgeschreven Bingo en moet zijn buurman het woord wegstrepen. Hier moet het kind dus de woorden goed onthouden wat het heeft opgeschreven. Ook het leren van vreemde talen is een goede manier. Als je naar het buitenland gaat. Laat je kind dan een aantal zinnetjes uit het hoofd leren in de taal van het land waar je bent.
Je kan ook op de computer oefeningen doen. WRTS is zo een programma. Verder is er de website Lereniseenmakkie waar je een heleboel leerstrategieën kunt vinden.

Ben je als ouder geïnteresseerd in meer ideeën over opvoeden, leren bij kinderen en zo verder?
Kijk dan eens bij onze Workshops of Online trainingen voor ouders. 

Back To Top