skip to Main Content
088 208 0800

Ontwijkgedrag in de plusklas

CalvinAndHobbes_LivingDead

We hebben gezien hoe ontwijkgedrag van een leerling kan zorgen voor een verstoring in de communicatie tussen ouders en de docent. Overigens is dit geen kwade wil van de leerling. Deze is slechts bezig zoveel mogelijk ongemak te vermijden en doet dat op een efficiënte manier. Immers kost het minder moeite je ouder in te schakelen dan dat je opdrachten moet gaan doen waarvan je niet weet of je het kunt en hoe je eraan moet beginnen. Eenzelfde soort risico bestaat er wanneer een leerling naar een plusklas gaat. Ook hier ervaart de leerling ongemak en bestaat er de kans dat de leerling gebruik maakt van de situatie om niet aan het werk te hoeven. Het risico schuilt in de mate van terugkoppeling die er is tussen de plusklas docent en de reguliere leerkracht. Als er geen communicatie is kan de leerling de ruimte hierin weer benutten om zo niet het werk te doen. In het slechtste geval kan de leerling de reguliere leerkracht vertellen dat er geen plusklas werk was en de plusklas docent dat hij of zij geen tijd in de klas kreeg voor het plusklas werk. Wederom moet benadrukt worden dat de leerling geen ‘evil genius’ is die dit bewust plant. Echter elke ruimte die wordt gelaten zal de leerling aanpakken om het ongemak niet te hoeven voelen. Een kort lijntje tussen de plusklas docent en de reguliere leerkracht is dus van groot belang. Het werk dat de leerling in de plusklas doet is belangrijk en mag niet vrijblijvend zijn.

Back To Top