skip to Main Content
088 208 0800

Verrijken

Zorg als school dat je bij verrijken niet doorslaat naar één kant. De neiging bestaat vaak dat er of heel veel aandacht wordt besteed aan de zwaktes van een leerling (wat heel demotiverend werkt) of er wordt heel veel aandacht besteed aan de sterke kanten van een leerling, waardoor deze leerling het gevoel krijgt onoverwinnelijk te zijn.

Denk bij verrijken aan de lange termijn. Wordt de leerling voldoende geprikkeld om zijn leer- en denkpotentie aan te spreken? Het gebeurt te veel dat leerlingen alle doelen op het middelbaar onderwijs halen, maar onderwijl hun leervermogen en zelfvertrouwen volledig zijn kwijtgeraakt.

Zorg voor structuur en een lijn in het programma. Vaak wordt een plusklas tot een soort bezigheidstherapie voor getalenteerde kinderen. Zorg dat je helder hebt wat je doelen zijn met de plusklas en de kinderen.

Ben je geïnteresseerd in hoe een plusklas op te zetten?
Klik dan hier voor onze ‘Workshop Opzetten Plusklas’ 

Back To Top