skip to Main Content
088 208 0800

Bespreek en begeleid de verwachtingen van het kind aangaande school.

Of je kind nu naar de basisschool gaat, naar de middelbare school of
naar de universiteit. Bespreek met je kind wat de verwachtingen zijn.
Misschien denkt je kind dat het in de kleuterklas al gaat leren lezen en
schrijven. Als ouder kan je je kind al voorbereiden op het feit dat dit
pas in de derde klas gaat gebeuren. Als je als ouder niet precies weet
wat je kind te wachten staat, dan kan je altijd raad inwinnen bij de
leerkracht. De intrinsieke motivatie die een kind heeft als het ergens
aan gaat beginnen kan snel wegebben als blijkt dat de verwachtingen te
hoog gespannen zijn. Het zal een stuk beter gaan als de verwachtingen
bij kunnen worden gesteld tot een realistisch niveau.
Zorg ook dat je succes opbouwt met je kind. Ga werken aan de
successpiraal, zodat je kind al met kleine stapjes kan leren hoe het is
om na ergens moeite voor te hebben gedaan een succeservaring te hebben.
Dit kan zoiets zijn als eens tien minuten langer de kamer opruimen dan
wat het kind normaal gesproken is gewend. Of om eens een tijdje langer
te luisteren naar iemand in plaats van meteen met het eigen verhaal van
wal te steken.
Vraag aan je kind wat het denkt te gaan doen op de basisschool.
Sommige kinderen zien het wellicht meer als een ander soort dagopvang,
terwijl school natuurlijk een hele ander functie dient. Met name de
slimmere kinderen zijn goed in staat op hierop te reflecteren. Dus ga
hierover met je kind in gesprek. Help je kind in dit gesprek om
realistische doelen te stellen.
Als je kind opdrachten heeft van school, reflecteer dan
regelmatig op het doel van de opdracht. Als het bijvoorbeeld een auto
moet tekenen, is het handig voor het kind om te weten dat de tekening
niet zo realistisch mogelijk hoeft te zijn, als maar uit de tekening te
halen valt dat het een auto voorstelt. Verder kan je uitleggen waarom
het kind de auto moet tekenen. Het tekenen van de auto is goed voor de
fijne motoriek en helpt het kind in de voorbereiding naar het schrijven.
Reflecteer ook op het geleerde. Kinderen weten niet altijd, zeker
niet als ze iets spelenderwijs hebben geleerd, dat ze iets hebben
geleerd. Het is daarom verstandig om na afloop duidelijk te maken wat
voor resultaat de activiteit had. Een voorbeeld uit de praktijk is dat
een kind in groep 4 door middel van het maken van tekeningen bezig was
met de provinciën van Nederland. Na afloop had het kind niet het idee
iets te hebben geleerd, maar kon wel alle provinciën opnoemen als het
erom werd gevraagd. Als kinderen weten wat ze hebben geleerd van iets,
dan heeft het ook veel meer waarde voor ze.

Back To Top